แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านงานกิจการนิสิต คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. รหัสนิสิต *
3. สภานะภาพ *
4. สาขาวิชา *
5. ประเภทการเข้ารับบริการ ขอรับข้อมูล คำปรึกษา ความช่วยเหลือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5 - พึงพอใจอย่างมาก
4 - พึงพอใจ
3 - ไม่แน่ใจ / เฉยๆ
2 - ไม่พึงพอใจ
1 - ไม่พึงพอใจอย่างมาก
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. การอำนวยความสะดวก/รวดเร็วในการให้บริการ *
ไม่พึงพอใจอย่างมาก
พึงพอใจอย่างมาก
2. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย *
ไม่พึงพอใจอย่างมาก
พึงพอใจอย่างมาก
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. สถานที่เหมาะสม/เข้าถึงง่าย *
ไม่พึงพอใจอย่างมาก
พึงพอใจอย่างมาก
4. มีแหล่งเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย (website) *
ไม่พึงพอใจอย่างมาก
พึงพอใจอย่างมาก
ด้านคุณภาพการให้บริการ
5. ได้รับบริการทันตามเวลาที่กำหนด *
ไม่พึงพอใจอย่างมาก
พึงพอใจอย่างมาก
6. ได้รับบริการข้อมูลที่ถูกต้อง/เชื่อถือได้ *
ไม่พึงพอใจอย่างมาก
พึงพอใจอย่างมาก
7. ได้รับบริการตรงกับความต้องการ(ความสำเร็จของงาน) *
ไม่พึงพอใจอย่างมาก
พึงพอใจอย่างมาก
8. ความประทับใจในการรับบริการ(ความพึงพอใจโดยรวม) *
ไม่พึงพอใจอย่างมาก
พึงพอใจอย่างมาก
ตอนที่ 3 ด้านช่องทางที่รับข้อมูลข่าวสารได้เร็วและชัดเจนถูกต้องที่สุดคือ
*
Required
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms