Konkurs z wiedzy prawniczej dla młodzieży szkolnej z Powiatu Słupeckiego
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o prawie oraz kształtowanie postaw szacunku wobec prawa wśród młodzieży szkolnej.  
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - projekt finansowany ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej przekazanej Powiatowi Słupeckiemu.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Nick: *

Na wstępie prosimy o podanie powiatu Pani/Pana zamieszkania

Zgodnie z Konstytucją RP, źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są:
*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, akty prawa miejscowego:
*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, prawa kobiety i mężczyzny w RP różnią się w zakresie prawa:
*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, kary cielesne lub poniżające traktowanie i karanie są:
*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, każdego uważa się za niewinnego dopóty, dopóki
*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, wychowanie dziecka przez rodziców powinno uwzględniać:
*
1 point

Zgodnie z Konstytucją RP, ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach:

*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, wolność sumienia i religii przysługuje: 
*
1 point

Zgodnie z Konstytucją RP, czy dzieci na stałe mogą być zatrudniane

*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, władzę wykonawczą sprawuje w Polsce:
*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, nauka jest obowiązkowa do:
*
1 point

Zgodnie z Konstytucją RP, wierność RP oraz troska o dobro wspólne jest obowiązkiem:

*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, obowiązek przestrzegania prawa RP ma:
*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, obrona Ojczyzny jest obowiązkiem: 
*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, Sejm składa się z:
*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym:
*
1 point
Zgodnie z Kodeksem cywilny, osoba fizyczna nabywa pełnoletniość z chwilą:
*
1 point
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jak zmienia się status małoletniego po zawarciu małżeństwa: 
*
1 point

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, osoby, które nie ukończyły 13 lat: 

*
1 point
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, czynności prawne zawarte przez małoletniego przed ukończeniem 13 roku życia:
*
1 point
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, z zastrzeżeniem wyjątków ustawowych, umowy zawarte przez małoletniego po ukończeniu 13 roku życia a przed ukończeniem 18 roku życia: 
*
1 point
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w jakich przypadkach osoba małoletnia po ukończeniu 13 lat osoba może uzyskać pełną zdolność do zawarcia umowy sprzedaży rzeczy:
*
1 point

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, kto jest konsumentem:

*
1 point
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, dobra osobiste człowieka:
*
1 point
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest:
*
1 point
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżeństwo:
*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, władzę sądowniczą sprawują w Polsce:
*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do
*
1 point
Zgodnie z Konstytucją RP, władzę ustawodawczą sprawują w Polsce:
*
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy