Dotazník přístupu k vedení lidí

Děkujeme Vám za spolupráci při vývoji nového Dotazníku přístupu k vedení lidí. Dotazník bude používán pro výzkum na Ekonomicko-správní fakultě a na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a k dispozici jej dostanou také studenti pro své diplomové práce.
V závěru dotazníku je uveden kontakt na náš výzkumný tým a odkaz na web, kde budou průběžně zveřejňovány výsledky výzkumu.

Za celý tým děkuje
Mgr. Jakub Procházka


Instrukce pro vyplnění dotazníku:
------------------------------------------
Dotazník obsahuje 99 položek a 11 doplňujících otázek umožňujících správné vyhodnocení Vašich odpovědí. I přes tento rozsah by Vám ale vyplnění nemělo zabrat více než 10-15 minut času. Položky tvoří krátké věty a odpovídáte jedním kliknutím na číselné škále.
-------------------------------------------
Pro vyplnění dotazníku si vyberte vedoucího/manažera, kterého znáte a u nějž jste schopni popsat jeho/její chování vůči lidem ve vedené skupině. Ideální je třeba Váš současný nebo bývalý nadřízený z práce (či z delší brigády). Pokud žádného takového nemáte, vyberte si nějakého jiného člověka, kterého dobře znáte, a který vede nebo vedl nějakou skupinu lidí.
------------------------------------------
Dotazník obsahuje tvrzení, která popisují, jak se člověk ve vedoucí pozici může chovat. U každého tvrzení posuďte na sedmibodové škále „nikdy – vždy“, do jaké míry se tak vámi hodnocený vedoucí/manažer ve skupině, kterou vede, chová. Vycházejte ze svých konkrétních zkušeností s posuzovaným vedoucím/manažerem.
------------------------------------------
Dotazník prosim vyplňujte jen jednou.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question