Формулар за аплицирање
ВОВЕДНИ ИНФОРМАЦИИ:
UPSHIFT е програма развиена од страна на УНИЦЕФ, која преку решавање на одредени социјални проблеми и предизвици им помага на младите луѓе да развијат нови вештини, да научат повеќе за социјалното претприемништво и да стекнат нови пријателства.

Спроведувањето на програмата ќе се одвива во 4 фази:

ФАЗА 1: ПРОМОЦИЈА И АПЛИЦИРАЊЕ
Во овој период ќе реализираме неколку информативни сесии со ученици, наставници, претставници на младински организации, претставници на организации коишто работат со маргинализирани групи итн. Целта на овие сесии ќе биде сите заинтересирани подобро да се запознаат со програмата, условите за аплицирање и придобивките од неа.

ФАЗА 2: СЕЛЕКЦИЈА
По завршување на рокот за пријавување, комисијата за евалуација на пристигнатите апликации ќе селектира 10 тимови коишто имаат најголем потенцијал за реализација на дефинираниот проблем во заедницата. Овие тимови ќе бидат поканети да ни се придружат на работилница каде многу подетално ќе се анализира предложениот предизвик и ќе се дефинира можното решение.

ФАЗА 3: РАБОТИЛНИЦА
Продолжуваме со 3 дневна работилница на којашто со помош на вашите ментори, интензивно ќе работите на анализа на проблемот и изнаоѓање соодветно решение. Преку работа, дружење и забава, ќе се подготвиме за она што нè очекува последниот ден – презентација на проблемот и предложеното решение пред комисија. Пет тима што ќе покажат најдобро разбирање на проблемот и ќе предложат интересно и применливо решение, ќе добијат финансиска поддршка во висина од 2000 евра за развој и реализација на својата идеја.

ФАЗА 4: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИДЕЈАТА
Со завршување на работилницата не завршува и нашата работа. Мора идеите да ги реализираме на дело. Петте наградени тимови продолжуваат да работат со ментори во наредните 3 месеци и добиваат можност сами да придонесат за позитивна промена во општеството.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО:
На повикот може да учествуваат млади на возраст од 13-19 години. Се аплицира како тим којшто треба да биде составен од најмалку 2, а најмногу 5 члена. Препорака е тимот да биде составен од членови со различни вештини и интереси, бидејќи така ќе биде поуспешен. Секој член на тимот треба да се обврзе дека ќе учествува на три дневната работилницата. Малолетните лица треба да добијат дозвола од родителите/старателите за учество на работилницата, во случај да бидат избрани.

Информации за тимот
Член 1:
Име и презиме: *
Your answer
Датум на раѓање: *
Your answer
Место на живеење: *
Your answer
Училиште и Општина: *
Your answer
Одделение/клас: *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Мобилен: *
Your answer
Член 2:
Име и презиме: *
Your answer
Датум на раѓање: *
Your answer
Место на живеење: *
Your answer
Училиште и Општина: *
Your answer
Одделение/клас: *
Your answer
E-mail: *
Your answer
Мобилен: *
Your answer
Член 3:
Име и презиме:
Your answer
Датум на раѓање:
Your answer
Место на живеење:
Your answer
Училиште и Општина:
Your answer
Одделение/клас:
Your answer
E-mail:
Your answer
Мобилен:
Your answer
Член 4:
Име и презиме:
Your answer
Датум на раѓање:
Your answer
Место на живеење:
Your answer
Училиште и Општина:
Your answer
Одделение/клас:
Your answer
E-mail:
Your answer
Мобилен:
Your answer
Член 5:
Име и презиме:
Your answer
Датум на раѓање:
Your answer
Место на живеење:
Your answer
Училиште и Општина:
Your answer
Одделение/клас:
Your answer
E-mail:
Your answer
Мобилен:
Your answer
За проблемот/предизвикот
Разговарајте со членовите на вашиот тим за некои постоечки проблеми и предизвици коишто ги гледате или со кои сте се соочиле и сакате да ги решите. Фокусирајте се на некои помали и поспецифични проблеми што можете да ги решите со мала помош, не на некои глобални и генерални проблеми. Опишете го проблемот/предизвикот со неколку реченици, обидете се истиот да го сведете на поспецифична задача, на која ќе биде полесно да работите и за која ќе можете да развиете конкретни решенија.
Кој е проблемот/предизвикот кој сакате да го решите? *
Your answer
За причините
Направете мало истражување и размислете за причините зошто настанал овој проблем? Колку повеќе информации имате, толку полесно ќе ви биде да го разберете и да го формулирате самото решение. Наведете барем три причини:

КОИ СЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОСТОЕЊЕТО НА ПРОБЛЕМОТ?

Причина 1 *
Your answer
Причина 2 *
Your answer
Причина 3 *
Your answer
За целната група
Објаснете која група луѓе директно се соочува со идентификуваниот проблем и што се последиците од тоа. Ако само вие сте засегнати од овој проблем, тогаш препорачуваме да најдете друг проблем, зошто целта на проектот е да помогне на пошироката заедница.
Кои лица се соочуваат со проблемот? *
Your answer
За вашата идеја
Бараме иновативни решенија! Објаснете ја вашата идеја, како го замислувате процесот, што ви е потребно да го направите истото и притоа имајте во предвид дали може да се реализира во временски период од 3 месеци и со буџетот кој ви е на располагање. Особено важна е одржливоста на идејата – дали решението ќе функционира и по завршувањето на UPSHIFT програмата?
Што го прави вашето решение поразлично од другите? Зошто сметате дека вашето решение заслужува да добие поддршка од UPSHIFT програмата?
Која е вашата идеја за решавање на проблемот/предизвикот: *
Your answer
За наставникот/ментор на тимот (доколку има)
Име и презиме:
Your answer
Натавник/професор по предметот
Your answer
Училиште:
Your answer
E-mail:
Your answer
Мобилен:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service