Формулар за аплицирање
ВОВЕДНИ ИНФОРМАЦИИ:
UPSHIFT е програма развиена од страна на УНИЦЕФ, која преку решавање на одредени социјални проблеми и предизвици им помага на младите луѓе да развијат нови вештини, да научат повеќе за социјалното претприемништво и да стекнат нови пријателства.

Спроведувањето на програмата ќе се одвива во 5 фази:

ФАЗА 1: ПРОМОЦИЈА И АПЛИЦИРАЊЕ
Во периодот од отворањето на повикот до крајниот рок за поднесување на апликациите, сите заинтересирани наставници и ученици можат да го контактираат тимот на ЦЕЕД ХАБ, имплементаторот на проектот, на е-маил: gkusevski@ceed-macedonia.org или на моб: 076 360-107 за подетално да се запознаат со програмата, условите за аплицирање, начинот на реализација на работилницата, како и мерките за заштитa во услови на пандемија. Повеќе информации за повикот и досегашните резултати можат да се најдат и на веб страниците на проектот и ЦЕЕД ХАБ : https://www.upshiftmk.org; https://ceedhub.mk

ФАЗА 2: СЕЛЕКЦИЈА
По завршување на рокот за пријавување, комисијата за евалуација на пристигнатите апликации ќе селектира 8 -10 тимови коишто имаат најголем потенцијал за реализација на дефинираниот проблем поврзан со Ковид19 пандемијата. Овие тимови ќе бидат поканети да ни се придружат на on-line работилница каде многу подетално ќе се анализира предложениот предизвик и ќе се дефинира можното решение.

ФАЗА 3: РАБОТИЛНИЦА
Продолжуваме со 3 дневна on-line работилница (по 3-4 часови дневно) на којашто со помош на вашите ментори, интензивно ќе работите на анализа на проблемот и изнаоѓање на решение. На крајот од работилницата секој тим ќе има изработено соодветно решение за идентификуваниот проблем.

ФАЗА 4: ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Секој тим кој успешно ќе ја заврши работилницата, ќе има можност да го презентира проблемот и предложеното решение пред комисија. Најмногу пет тимови што ќе покажат најдобро разбирање на проблемот и ќе предложат интересно и применливо решение, ќе добијат финансиска поддршка во висина од 2000 евра за развој и реализација на својата идеја.

ФАЗА 5: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИДЕЈАТА
Со завршување на работилницата не завршува и нашата работа. Мора идеите да ги реализираме на дело. Петте наградени тимови продолжуваат да работат со ментори во наредните 2-3 месеци и добиваат можност сами да придонесат за позитивна промена во општеството.

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО:
На повикот може да учествуваат ученици на возраст од 13-19 години. Се аплицира како тим којшто треба да биде составен од најмалку 2, а најмногу 5 члена. Секоја тим треба да има и наставник ментор. Препорака е тимот да биде составен од членови со различни вештини и интереси, бидејќи така ќе биде поуспешен. Секој член на тимот и наставникот ментор треба да се обврзе дека ќе учествува на on-line работилницата.

Информации за тимот
Член 1:
Име и презиме: *
Датум на раѓање: *
Место на живеење: *
Училиште и Општина: *
Одделение/клас: *
E-mail: *
Мобилен: *
Член 2:
Име и презиме: *
Датум на раѓање: *
Место на живеење: *
Училиште и Општина: *
Одделение/клас: *
E-mail: *
Мобилен: *
Член 3:
Име и презиме:
Датум на раѓање:
Место на живеење:
Училиште и Општина:
Одделение/клас:
E-mail:
Мобилен:
Член 4:
Име и презиме:
Датум на раѓање:
Место на живеење:
Училиште и Општина:
Одделение/клас:
E-mail:
Мобилен:
Член 5:
Име и презиме:
Датум на раѓање:
Место на живеење:
Училиште и Општина:
Одделение/клас:
E-mail:
Мобилен:
За проблемот/предизвикот
Разговарајте со членовите на вашиот тим за постоечките проблеми и предизвици коишто ги гледате или со кои сте се соочиле а се резултат на пандемијата од Ковид 19. Фокусирајте се на некои помали и поспецифични проблеми што можете да ги решите со мала помош. Опишете го проблемот/предизвикот со неколку реченици, обидете се истиот да го сведете на поспецифична задача, на која ќе биде полесно да работите и за која ќе можете да развиете конкретни решенија.
Кој е проблемот/предизвикот кој сакате да го решите? *
За причините
Направете мало истражување и размислете за причините зошто настанал овој проблем? Колку повеќе информации имате, толку полесно ќе ви биде да го разберете и да го формулирате самото решение. Наведете барем три причини:

КОИ СЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОСТОЕЊЕТО НА ПРОБЛЕМОТ?
Причина 1 *
Причина 2 *
Причина 3 *
За целната група
Објаснете која група луѓе директно се соочува со идентификуваниот проблем и што се последиците од тоа. Ако само вие сте засегнати од овој проблем, тогаш препорачуваме да најдете друг проблем, зошто целта на проектот е да помогне на пошироката заедница.
Кои лица се соочуваат со проблемот? *
За вашата идеја
Бараме иновативни решенија! Објаснете ја вашата идеја, како го замислувате процесот, што ви е потребно да го направите истото и притоа имајте во предвид дали може да се реализира во временски период од 2-3 месеци и со буџетот кој ви е на располагање. Особено важна е одржливоста на идејата – дали решението ќе функционира и по завршувањето на UPSHIFT програмата?
Што го прави вашето решение поразлично од другите? Зошто сметате дека вашето решение заслужува да добие поддршка од UPSHIFT програмата?
Која е вашата идеја за решавање на проблемот/предизвикот: *
За наставникот/ментор на тимот
Име и презиме:
Натавник/професор по предметот
Училиште:
E-mail:
Мобилен:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy