Education Management Information System [EMIS] 2560
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
- ระบบสื่อสารระดับกระทรวง(ชื่อภาษาอังกฤษ.สกุลพยางค์แรก@obecmail.org)
- ระบบ EMIS
- ระบบภายในโรงเรียน
- ระบบงานทะเบียน
คำนำหน้านาม *
ชื่อ *
ภาษาไทย
Your answer
นามสกุล *
ภาษาไทย
Your answer
Name *
ภาษาอังกฤษ(ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่)
Your answer
Surname *
ภาษาอังกฤษ(ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่)
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
เพศ *
วันเดือนปีเกิด *
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เช่น 01/12/2520
Your answer
วันเดือนปีที่บรรจุ *
วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เช่น 01/12/2557 (หากไม่ใช่ข้าราชการให้วันสัญญาจ้างครั้งแรก)
Your answer
ประเภทบุคลากร *
ตำแหน่ง *
วิทยฐานะ/ระดับ *
เลขที่ตำแหน่ง *
อัตราจ้างที่ไม่มีเลขตำแหน่งให้ใส่ 0
Your answer
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
วุฒิการศึกษา *
วุฒิ เช่น ค.บ, วท.บ
Your answer
สาขา *
เช่น วิทยาศาสตร์
Your answer
ระดับชั้นที่สอน *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ให้กรอกรูแบบ 0xx-xxx-xxxx
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี. Report Abuse - Terms of Service