Међународна научна конференција 2015

ПРИЈАВНИ ЛИСТ
КУРИКУЛУМСКИ ИСХОДИ
САВРЕМЕНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
Учитељски факултет на мађарском наставном језику Универзитета у Новом Саду
Суботица, 18.-19. септембра 2015.
konferencia2015@magister.uns.ac.rs

Коаутор: Уколико коаутор(и) учествују на конференцији, односно желе добити зборник сажетака, молимо да појединачно попуне пријавни лист!

до 15. априла 2015.

О прихватању Ваше пријаве обавестићемо Вас до 25. априла 2015. године.
Захваљујемо на пријави!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 1000 characters.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question