Loovuurimuse "Kostke, laulud, eesti keeles" ankeetküsitlus 

Lugupeetud vastaja,

Suur ja südamlik tänu Sulle, et aitad kaasa loovuurimuses "Kostke, laulud, eesti keeles". Loovuurimus on siiani läinud plaanipäraselt. Olen nüüd asunud muusikalise resultaadi analüüsi faasi. Palun Sul vastata allolevale küsimustikule, et ma saaksin andmeid analüüsi jaoks.

Kontserdil, 16. märtsil 2023, Issanda Muutmise Peakirikus, kõlas erinevaid eesti keelemuusikast inspireeritud palasid. Selle uurimuse primaarses fookuses on (1) nelja eesti klassikalise koorilaulu keelerütmipärased arranžeeringud ja (2)  psalmitoonidel lauldud eestikeelsed luuletused ja sellise laulmise mõju luuleteksti tajumisele.

Ankeedis on tehtud kättesaadavaks asjassepuutuvate palade kontsertsalvestised ja noodid. Salvestised on mõeldud ainult küsimustiku vastajatele  palun neid mitte levitada. Ühtlasi palun vabandust salvestiste kohatise halva helikvaliteedi pärast. Palun pidage vastamisel silmas, et luubi all ei ole laulude vokaalse ja intonatsioonilise soorituse hindamine, vaid keelerütmist tõukuvate arranžeeringute mõju vaagimine. Iga salvestise alguses on 10 sekundit avatiitri lugemiseks ja muusika algab 11. sekundist.

Mitmetes küsimustes palutakse Sul vastata kaheksapunktilisel skaalal, mille äärmised punktid on kirjeldatud, nt "1 = üldse mitte" ja "8 = väga palju". Sa pead oma sisetunde järgi otsustama, millise väärtusega Sa vastad. Näiteks kui psalmitooniga luuletuse laulmine pani Sind nimetatud luuletuses midagi uut märkama, aga väga vähesel määral, siis vasta kas "2", "3" või "4". Kui aga avastusrõõm oli suurem, siis "5", "6" või "7". Kui midagi uut märgata ei õnnestunud, siis on vastus muidugi "1" ja kui uut oli väga palju, siis "8".

Sul on iga küsimuse juures võimalik oma vastust kommenteerida. Olen väga tänulik, kui Sa seda võimalust kasutad. Küsimustik on anonüümne.

Kui Sa salvestisi ei kuula, siis peaksid saama küsimustiku vastatud kümne minutiga. Kui kuulata ka juurdelisatud salvestisi, siis sellevõrra läheb aega vastavalt rohkem. Loodan, et leiad selle aja ja saad küsimustikule põhjalikult vastata. Tegu on esimese sellelaadse uurimusega ja ma teen seda siiras usus ja veendumuses, et emakeelne laululukultuur saab uut ja huvitavat mõtteainet edasiseks kasvuks.

Tänan Sind abivalmi kaastöö eest.

Eerik Jõks

eerik.joks@eamt.ee

59 820 459

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1.1 Kas Lydia Koidula luuletuse „Mu isamaa on minu arm“ laulmine psalmitooniga pani Sind selles luuletuses märkama/avastama midagi uut? Soovi korral kuula palun 16.3.2023 tehtud salvestist (leia allpool). *
üldse mitte
väga palju
"Mu isamaa on minu arm" psalmitooniga "Tonus in directum"

1.2 Palun kommenteeri oma vastust eelmisele küsimusele. Kui märkasid/avastasid luuletuses „Mu isamaa on minu arm“ enda jaoks midagi uut, siis mis see oli? Kui miski Sind sellise laulmise juures häiris, siis mis?

1.3 Kas keelerütmipärases arranžeeringus Kunileid/Koidula „Mu isamaa on minu arm“ Sinu arvates pigem võitis või pigem kaotas? Soovi korral kuula palun 16.3.2023 tehtud salvestist (leia allpool).

*
kaotas
võitis
"Mu isamaa on minu arm" Koidula/Kunileid
2.1 Kas Anna Haava luuletuse „Ei saa mitte vaiki olla“ laulmine psalmitooniga pani Sind selles luuletuses märkama/avastama midagi uut? Soovi korral kuula palun 16.3.2023 tehtud salvestist (leia allpool).
*
üldse mitte
väga palju
"Ei saa mitte vaiki olla" psalmitooniga "Lennart Meri"
2.2 Palun kommenteeri oma vastust eelmisele küsimusele. Kui märkasid/avastasid luuletuses  „Ei saa mitte vaiki olla“ enda jaoks midagi uut, siis mis see oli? Kui miski Sind sellise laulmise juures häiris, siis mis?
2.3 Kas keelerütmipärases arranžeeringus Haava/Härma „Ei saa mitte vaiki olla“ Sinu arvates pigem võitis või pigem kaotas? Soovi korral kuula palun 16.3.2023 tehtud salvestist (leia allpool).
*
kaotas
võitis
"Ei saa mitte vaiki olla" Haava/Härma
3.1 Kas Martin Lipu luuletuse „Eesti, Eesti ela sa!“ ("Eesti lipp") laulmine psalmitooniga pani Sind selles luuletuses märkama/avastama midagi uut? Soovi korral kuula palun 16.3.2023 tehtud salvestist (leia allpool).
*
üldse mitte
väga palju
"Eesti, Eesti ela sa!" ("Eesti lipp") kaheksanda laadi psalmitooniga
3.2 Palun kommenteeri oma vastust eelmisele küsimusele. Kui märkasid/avastasid luuletuses "Eesti, Eesti ela sa!" ("Eesti lipp") enda jaoks midagi uut, siis mis see oli? Kui miski Sind sellise laulmise juures häiris, siis mis?
3.3 Kas keelerütmipärases arranžeeringus Lipp/Võrk  "Eesti, Eesti ela sa!" ("Eesti lipp") Sinu arvates pigem võitis või pigem kaotas? Soovi korral kuula palun 16.3.2023 tehtud salvestist (leia allpool).
*
kaotas
võitis
 Lipp/Võrk  "Eesti, Eesti ela sa!" ("Eesti lipp")
4.1 Kas Lydia Koidula luuletuse „Sind surmani“ laulmine psalmitooniga pani Sind selles luuletuses märkama/avastama midagi uut? Soovi korral kuula palun 16.3.2023 tehtud salvestist (leia allpool).
*
üldse mitte
väga palju
"Sind surmani" psalmitooniga "Tonus peregrinus"
4.2 Palun kommenteeri oma vastust eelmisele küsimusele. Kui märkasid/avastasid luuletuses "Sind surmani" enda jaoks midagi uut, siis mis see oli? Kui miski Sind sellise laulmise juures häiris, siis mis?
4.3 Kas keelerütmipärases arranžeeringus Koidula/Kunileid  "Sind surmani" Sinu arvates pigem võitis või pigem kaotas? Soovi korral kuula palun 16.3.2023 tehtud salvestist (leia allpool).
*
kaotas
võitis
"Sind surmani" Koidula/Kunileid
5. Kas Sa sooviksid veel midagi lisada, kas kontserdi või kogu loovuurimuse kohta?
6.1 Kas Sa olid 16. märtsi või 21. oktoobri kontserdil esineja või kuulaja? *
6.2.1 Kas Sa osalesid mõnes fookusgrupi intervjuus? Kui jah, siis mis kuupäeval? *
6.2.2 Kas Sa osalesid sümpoosionil "Probleemid ja lahendused eestikeelse vokaalmuusika komponeerimisel ja interpreteerimisel" Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, 17.2.2023 *
6.3 Kas Sa oled kutseline muusik või omandad muusikalist kõrgharidust? *
6.4 Mis on Sinu eriala? (koorijuht, helilooja, laulja, filoloog, üliõpilane ...) *
6.5 Ma olen ... *
6.6 Mis on Sinu vanus? *
Suur tänu põhjalike vastuste eest!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Report Abuse