ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Αξιολόγηση των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας

  Ενότητα Α: Γενικές Πληροφορίες

  Παρακαλώ επιλέξτε το αντίστοιχο πεδιο
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ενότητα Β: Αξιολόγηση Μαθητείας

  Παρακαλούμε αξιολογείστε το πρόγραμμα της μαθητείας με βάση την ακόλουθη κλίμακα ικανοποίησης επιλέγοντας την απάντηση που σας εκφράζει: 1= Καθόλου/Όχι 2=Λίγο 3=Αρκετά 4=Πολύ 5=Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
  Είστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα συμμετοχή σας στο πρόγραμμα της Μαθητείας;
  Η μέθοδος της επιλογής των υποψηφίων για συμμετοχή στη Μαθητεία ήταν ικανοποιητική;
  Θεωρείτε ότι το ποσό της μαθητείας (300 ευρώ) ήταν ικανοποιητικό;
  Η διάρκεια της Μαθητείας ήταν ικανοποιητική;
  Το ωράριο σας ήταν ικανοποιητικό;
  Η ιστοσελίδα της μαθητείας (http://www.mathiteia4u.gov.gr) ήταν ικανοποιητική;
  Η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος ήταν εύκολη;
  Η αυτόματη ενημέρωση μέσω email/ sms στο πλαίσιο του Πληροφοριακού Συστήματος της μαθητείας ήταν ικανοποιητική;
  Οι δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της Μαθητείας ήταν ικανοποιητικές;
  Πιστεύετε ότι η Μαθητεία σας βοήθησε στην επαγγελματική σας εξέλιξη;
  Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα της Μαθητείας θα σας βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας;
  Πιστεύετε ότι η Μαθητεία βοήθησε στην ανάπτυξη της προσωπικότητας σας;
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  Ενότητα Γ: Αξιολόγηση των εμπλεκόμενων με τη Μαθητεία στελεχών του Υπουργείου Παιδείας

  Παρακαλούμε αξιολογείστε το πρόγραμμα της μαθητείας με βάση την ακόλουθη κλίμακα ικανοποίησης επιλέγοντας την απάντηση που σας εκφράζει: 1= Καθόλου/Όχι 2=Λίγο 3=Αρκετά 4=Πολύ 5=Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
  Η υποστήριξη σας από ή η επικοινωνία σας με τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας ήταν ικανοποιητική;
  Η υποστήριξη σας από ή η επικοινωνία σας με τους Υπευθύνους/ Αναπληρωτές Υπευθύνους του σχολείου σας για τη Μαθητεία ήταν ικανοποιητική;
  Please enter one response per row

  Ενότητα Δ: Αξιολόγηση της εμπειρίας σας από την Μαθητεία στην Επιχείρηση

  Παρακαλούμε αξιολογείστε το πρόγραμμα της μαθητείας με βάση την ακόλουθη κλίμακα ικανοποίησης επιλέγοντας την απάντηση που σας εκφράζει: 1= Καθόλου/Όχι 2=Λίγο 3=Αρκετά 4=Πολύ 5=Δεν γνωρίζω/ Δεν απαντώ
  Οι γνώσεις σας καλύπτουν τις απαιτήσεις της επιχείρησης στην οποία εργαστήκατε σαν μαθητευόμενος/η;
  Η επικοινωνία και η συνεργασία σας με τον/την υπεύθυνο/ η της επιχείρησης για τη Μαθητεία ήταν ικανοποιητική;
  Η Συνεργασία σας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους της επιχείρησης ήταν ικανοποιητική;
  Τα εργαλεία/ εξοπλισμός/ υλικοτεχνική υποδομή που διέθεσε η επιχείρηση για τη Μαθητεία, ήταν ικανοποιητικά;
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  Ενότητα Ε: Αξιολόγηση του τρόπου ενημέρωσης

  This is a required question
  This is a required question

  Ενότητα ΣΤ: Προτάσεις- Βελτιώσεις- Σύντομος σχολιασμός

  This is a required question