Mercado de 2ª mano de Mutilva - Mutiloako bigarren eskuko eta trukerako azokan izena emateko formularioa 24/11/2019
MUY IMPORTANTE LEER
======================================================================

Participación:
Pueden participar en el mercado asociaciones, centros escolares, colectivos y personas particulares. Los menores que deseen hacerlo deberán aportar los datos de un adulto de referencia. La participación es gratuita.

Es muy importante que los inscritos proporcionen UN ÚNICO CORREO ELECTRÓNICO VÁLIDO POR CADA INSCRIPCIÓN y en funcionamiento para asegurarse de la recepción de todas las notificaciones que se efectuarán en referencia al mercado. De otra manera, la organización no se hará responsable en el caso de no recibir y/o leer dichas notificaciones.

Artículos:
Se podrán vender e intercambiar libros, ropa, calzado, complementos, juguetes, música y cine, artículos de deporte, artículos para bebés, objetos de decoración y utensilios del hogar, siempre que estén en perfectas condiciones de limpieza y uso. También podrán ofertarse artículos elaborados por elaborados por particulares o grupos con materiales reutilizados. QUEDA PROHIBIDA LA VENTA DE ARTÍCULOS DE STOCKS ASÍ COMO LA REVENTA.

Habilitación del espacio y horario:
• El horario del mercado es de 11.00 a 14.30h
• La organización facilitará UN ESPACIO DELIMITADO DE 3X3 por cada puesto para la venta. En el supuesto de previsión de inclemencias meteorológicas este espacio puede verse reducido ligeramente con objeto de poner bajo cubierto al máximo número de participantes.
* Cada participante deberá llevar el equipamiento que considere para montar su puesto (mesas, cajas, burros, estantes,
o lo que necesite), SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA EL ESPACIO ASIGNADO.

RECORDAMOS LAS NOVEDADES DE ESTE AÑO:
- LA ORGANIZACIÓN NO PROPORCIONARÁ MESAS A LOS ASISTENTES.
- ENTRE LOS PUESTOS PARTICIPANTES SE REALIZARÁ UNA VOTACIÓN PARA ELEGIR EL PUESTO MÁS ATRACTIVO. EL GANADOR, OBTENDRÁ UN CHEQUE REGALO PARA GASTAR EN EL RASTRO DE TRAPEROS DE EMAÚS EN BERRIOZAR.

* Para el buen desarrollo del mercado es necesario una buena convivencia con el resto de puestos próximos, evitando
ocasionar molestias o invadir el espacio ajeno.
* . No se podrá abandonar el puesto antes del horario de finalización del mercado.
 


PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL MERCADO
======================================================================

• El plazo de inscripción finaliza el día 14 de NOVIEMBRE (salvo si con anterioridad han quedado ya cubiertas las plazas). A partir del día 15 de NOVIEMBRE se notificará por e-mail a las personas inscritas si se les ha adjudicado la plaza o si han quedado en lista de espera.
* En el correo electrónico de aceptación de puesto se remitirán las instrucciones detalladas del mercado.
• Personal de la organización realizará fotografías que se utilizarán para el seguimiento y difusión del evento. La aceptación de las normas supone aceptar ser fotografiados durante el desarrollo del mercado.
• EL PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCADO SE RESERVA EL DERECHO A NO PERMITIR LA OCUPACIÓN DEL PUESTO O EXPULSAR A AQUELLAS PERSONAS QUE NO CUMPLAN LAS NORMAS O NO ATIENDAN LAS INDICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN.
• Al aceptar estas condiciones, entrará a formar parte de la base de datos mediante la cual se enviarán mails para mantenerles informados de futuros mercados de segunda mano y demás actividades gratuitas de Mancomunidad


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOBEDADEAK DITUGU! GARRANTZITSUA DA IRAKURTZEA
======================================================================

Parte hartzea.
Azokan, elkarteek, ikastetxeek, taldeek eta partikularrek parte har dezakete. Parte hartu nahi duten adingabeek erreferentziazko heldu baten datuak eman behar dituzte. Parte-hartzea doakoa da.

Oso garrantzitsua da izena emandakoek HELBIDE ELEKTRONIKO BAKARRA EMATEA, BALIODUNA IZEN-EMATE BAKOITZEKO, funtzionamenduan dagoena, azokarekin lotuta egingo diren jakinarazpen guztiak jasotzen direla ziurtatzeko. Ez bada hala egiten, antolakuntzak ez du bere gain hartuko parte-hartzaileren batek jakinarazpen horiek ez jasotzearen eta/edo irakurtzearen gaineko erantzukizunik.

Gauzak.
Liburuak, arropa, oinetakoak, osagarriak, jostailuak, musika eta zinema, kirolerako gaiak, haurtxoentzako gaiak, apaingarriak eta etxeko tresnak saldu eta trukatu ahal izango dira, baldin eta garbi eta ezin hobeto badaude erabiltzeko. Era berean, partikularrek edo taldeek material berrerabiliekin egindako gauzak ere eskaini ahal izango dira. DEBEKATUTA DAGO STOCKEKO GAUZAK (BILTEGIAN DAUDENAK) SALTZEA ETA BAI BIRSALMENTA ERE.

Gunea egokitzea eta ordutegia.
• Azokako ordutegia 11:00etatik 14:30erakoa da.
• 3 X 3 METROKO GUNE MUGATU BAT utziko dio antolakuntzak salmentarako postu bakoitzari. Eguraldi txarra egiten badu, gerta liteke toki hau pitin bat murriztea, ahalik eta parte-hartzaile gehienak aterpean jartzeko helburuarekin.
• Bere salmahaia jartzeko egoki jotzen dituen elementuak eraman beharko ditu parte-hartzaile bakoitzak (mahaiak, kaxak, astoak, apalak edo behar duena), eta BETIERE UTZI ZAION TOKIA KONTUAN HARTUTA.
• GOGORA EKARRI NAHI DITUGU AURTENGO NOBEDADEAK:
- ANTOLAKUNTZAK EZ DIE MAHAIRIK UTZIKO PARTE-HARTZAILEEI.
- PARTE HARTU DUTEN SALMAHAIEN ARTEAN BOTAZIOA EGINGO DA, POSTU ERAKARGARRIENA AUKERATZEKO. IRABAZLEAK OPARI-TXEKE BAT LORTUKO DU, EMAUSKO TRAPUKETARIEK BERRIOZARREN DUTEN AZOKAN ERABILTZEKO.
• Azoka ongi joan dadin, hurbilen dauden salmahaiekin ongi moldatu behar da, eragozpenak eragin gabe edo besteen tokia hartu gabe.
• Ezin izango da postua utzi azoka amaitu baino lehen.  


IZENA EMATEKO ETA AZOKA EGITEKO PROZEDURA
======================================================================

• Izena emateko epea AZAROAREN 14AN amaituko da (plaza guztiak aurretik bete badira izan ezik). AZAROAREN 15TIK aurrera posta elektronikoaren bidez jakinaraziko zaie izena eman duten pertsonei plaza lortu duten edo itxarote-zerrendan gelditu diren.
• POSTUA ONARTZEKO MEZU ELEKTRONIKOAN AZOKAREN BERARIAZKO JARRAIBIDEAK BIDALIKO DIRA (iristeko ordua, postua muntatzea eta abar).
• Antolakuntzako langileek argazkiak egingo dituzte, ekitaldiaren segimendua eta zabalkundea egiteko baliatuko direnak. Horrenbestez, arauak onartzeak berekin dakar azoka egiten den bitartean argazkietan ateratzea onartzea.
• AZOKAREN ARDURA DUTEN LANGILEEK ESKUBIDEA DUTE POSTU BAT OKUPATZEN EZ UZTEKO EDO KANPORATZEKO ANTOLAKUNTZAREN OHARREI JARAMON EGITEN EZ DIETEN EDO ARAUAK BETETZEN EZ DITUZTEN PERTSONAK.
• Baldintza hauek onartzean, datu-base batean sartuko zara. Haren bidez, mezu elektronikoak bidaliko dira etorkizuneko bigarren eskuko azoken eta Mankomunitateak egiten dituen gainerako jarduera doakoen gaineko informazioa emateko.


*
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Intro comunicacion. Report Abuse