แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจในการใช้อินเทอร์เน็ตและการให้บริการด้านเทคโนโลยี
แบบสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนและบุคลากรที่มีต่อการใช้งาน ICT ของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีสื่อ/อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ *
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เพียงพอกับการใช้งานของนักเรียน *
นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
การให้บริการเกี่ยวเว็บไซต์โรงเรียน และระบบการล็อกอินเครือข่ายอินเทอร์เน็ต *
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้ *
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms