Formularz rekrutacyjny - Centrum Analiz KoLibra

Informacje na temat działalności Centrum i rekrutacji - http://speedy.sh/S9fyU/CA-folder.pdf. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem maciej.letkiewicz@koliber.org. Z wybranymi przez nas kandydatami skontaktujemy się poprzez wskazany niżej sposób kontaktu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question