Ankieta Ustka
Proszę określić poziom Pana/i zadowolenia z poszczególnych aspektów życia w mieście Ustka:
bardzo wysoki
wysoki
trudno powiedzieć
niski
bardzo niski
warunki mieszkaniowe
bezpieczeństwo
czystość i porządek
zieleń miejska
stan infrastruktury drogowej
działanie pomocy społecznej
funkcjonowanie przedszkoli
funkcjonowanie żłobków
jakość kształcenia w szkołach podstawowych
jakość oferty kulturalnej
jakość podstawowej opieki zdrowotnej
dbałość o środowisko
jakość powietrza
warunki do uprawiania sportu
transport publiczny
dostęp do internetu
dostęp do usług dla seniorów
dostęp do usług dla osób z niepełnosprawnością
Clear selection
Proszę wskazać maksymalnie 5 dziedzin tematycznych, w których należy podjąć najpilniejsze działania w obszarze rozwoju Miasta Ustki:
Jak ocenia Pan/i wysiłki miasta Ustki w zakresie:
bardzo dobrze
dobrze
średnio
źle
bardzo źle
nie mam zdania
dbałości o środowisko
poprawy poziomu edukacji
organizacji wydarzeń kulturalnych
warunków rozwoju przedsiębiorczości
wzrostu dostępności mieszkań
działań skierowanych do seniorów
aktywizacji osób niepełnosprawnych
zapewnienia atrakcyjnej oferty kulturalnej
organizacji działalności sportowej
wspierania organizacji pozarządowych
współpracy międzynarodowej miasta
rozwoju portu
wypełnianie misji ośrodka turystycznego i uzdrowiskowego
Czy Pana/Pani zdaniem łatwo jest znaleźć pracę na terenie miasta Ustka?
Clear selection
Czy interesuje się Pan/i bieżącymi wydarzeniami w mieście Ustka?
Clear selection
W jakich wydarzeniach organizowanych przez miasto uczestniczy Pan/i najczęściej? (Można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
Proszę o podanie nazwy wydarzenia organizowanego przez miasto, w którym bierze Pan/i udział najchętniej
Gdzie najczęściej szuka Pan/i informacji na temat wydarzeń w mieście Ustka?
Jaki jest Pana/i zdaniem najlepszy sposób na informowanie mieszkańców o tym co dzieje się w mieście?
Czy Pana/i zdaniem mieszkańcy mają wpływ na decyzje podejmowane przez władze gminy?
Clear selection
Czy uczestniczył/a Pan/i kiedykolwiek w konsultacjach społecznych organizowanych przez miasto Ustka?
Clear selection
Jaką formę miały konsultacje społeczne, w których Pan/i uczestniczył/a, i czego dotyczyły? (proszę pominąć, jeśli w poprzednim pytaniu padła odpowiedź „Nie” lub „Nie wiem”)
W których obszarach konsultacje społeczne z mieszkańcami byłyby Pana/i zdaniem najbardziej potrzebne:
Realizacji jakich priorytetowych inwestycji/działań, Pana/i zdaniem, powinno podjąć się w najbliższym czasie miasto Ustka?
Czy jest Pan/Pani zameldowany/a w mieście Ustka?
Clear selection
Czy w najbliższych 7 latach planuje Pan/i zmianę miejscowości zamieszkania?
Clear selection
Proszę wskazać swoją płeć
Clear selection
Proszę wskazać swoje wykształcenie
Clear selection
Proszę wskazać swój wiek
Clear selection
Jest Pan/Pani:
Clear selection
Jak długo mieszka Pan/i w naszym mieście?
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy