EÜ. Gıda Mühendisliği Bölümü Mezuniyet Aşaması Anketi
*Bitirme tezi alan öğrencilerin bu anketi doldurması gerekmektedir.
1. Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Gıda Mühendisliği alanında kullanabilme becerimi geliştirdim. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
2. Gıda Mühendisliği ile ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerimi geliştirdim. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
3. Bir sistemi ya da süreci tanımlanmış bir hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve tasarlayabilme becerimi geliştirdim. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
4. Gıda Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve araçları kullanma becerimi geliştirdim. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
5. Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerilerimi geliştirdim. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
6. Ekip çalışmasına uyum sağlama becerimi geliştirdim. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
7. Bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerimi sözlü ve/veya yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurma becerimi geliştirdim. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
8. Bireysel çalışma becerimi geliştirdim. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
9. Öğrenmenin yaşam boyu sürdürülmesinin gerekliliğini anladım ve bu konudaki farkındalığımı arttırdım. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
10. Mühendislik mesleğini etik, sosyal ve hukuksal değerler doğrultusunda uygulama anlayışı kazandım. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
11. Araştırma, yönetim ve girişimcilik konularında bilgi sahibi oldum ve çağın sorunlarına karşı duyarlılığım arttı. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
12. Gıda mühendisliği uygulamalarında seçenekli, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünebilme becerisi kazanarak, güvenli gıda üretiminin sağlanması ve kalite bilincinin sürdürülebilirliğinin kazanılması konusunda farkındaligim arttı. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
13. Gıda Mühendisliği problemlerinin çözümünde, çevre, sağlık, iş güvenliği gibi evrensel boyuttaki konularda farkındalığım arttı. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
14. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi oldum. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
15. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalığım arttı. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
16. Değişik tip bilgi kaynaklarına ulaşma, analiz etme ve yorumlama yeteneğimi geliştirdim. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
17. Liderlik özelliklerini anlama ve etkili bir şekilde kullanma yeteneğimi geliştirdim. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
18. Farklı düşüncelere, davranışlara sahip ve farklı kültürlerden kişiler ile uyumlu çalışma yeteneğimi geliştirdim. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
19. Eğitim-öğrenim kalitesinden memnun kaldım. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
20. Öğrenimim süresince bölümümün fiziksel olanaklarından memnun kaldım. *
Katılmıyorum
Kesinlikle aynı düşüncedeyim
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy