แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. หน่วยงานที่ตอบแบบสำรวจ
Your answer
ที่อยู่
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
Email address
Your answer
๒. ผู้ตอบแบบสำรวจเป็น
๓. เหตุผลที่เลือกใช้บริการที่สถาบันพยาธิวิทยา (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
๔. หน่วยงานของท่านมีห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาคหรือไม่
๕. หน่วยงานท่านมีพยาธิแพทย์หรือไม่
๖. ช่องทางในการรับผลการตรวจทางพยาธิวิทยา จากสถาบันพยาธิวิทยา (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)
๗. ท่านดูผลรายงานการตรวจทางพยาธิวิทยาผ่านทางใด
๘. ระยะเวลาในการได้รับผลรายงานการตรวจทางพยาธิวิทยาทางไปรษณีย์
๙. หากสถาบันพยาธิวิทยามีระบบในการลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจออนไลน์ หน่วยงานของท่านมีความสนใจหรือไม่
๑๐. หากสถาบันพยาธิวิทยาจัดส่งรายงานผลการตรวจทางพยาธิวิทยาไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยบริการโดยตรง หน่วยงานของท่านมีความสนใจหรือไม่
๑๑. ท่านเคยเข้าดูข้อมูลต่างๆของสถาบันพยาธิวิทยาใน website ของสถาบันฯหรือไม่
๑๒. ความเห็นเกี่ยวกับ website ของสถาบันฯ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms