Zbatueshmëria e ligjeve aktuale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut: Krahasimi me standardet e BE-së
Qendra “Streha”, së bashku me "PRO LGBT", po realizojnë një studim mbi perceptimet rreth përfitimeve dhe kostove të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. Ky studim fokusohet tek zbatueshmëria e ligjeve aktuale për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe krahasimi i tyre me standardet e BE-së.

Studimi është pjesë e nismës “Unë zgjedh BE-në”, e cila synon të mbrojë dhe promovojë demokracinë dhe të drejtat e njeriut nëpërmjet rritjes së njohurive dhe impaktit të procesit të integrimit europian në shoqërinë shqiptare.

Pyetësori përbëhet nga 25 pyetje të ndara në tre seksione dhe do rreth 5-7 minuta për t'u plotësuar. Ai është tërësisht anonim dhe të gjitha të dhënat e mbledhura do të prezantohen vetëm të grupuara, si dhe do të përdoren vetëm për qëllimet e këtij studimi.

Pjesëmarrja juaj në këtë anketë është krejtësisht vullnetare.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service