แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการระบบ E-Service สำหรับประชาชน
คำชี้แจง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีความประสงค์ที่จะประเมินผลความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการระบบ E-Service สำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เพื่อนำผลมาพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. สถานภาพของผู้มารับบริการ *
2. เขตหมู่บ้านที่พักอาศัยของผู้มารับบริการ *
3. เพศ *
4. อายุ *
5. ระดับการศึกษา *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบ E-Service
2.1 ความสะดวกในแจ้งรับบริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ขั้นตอนในการให้บริการมีความเป็นธรรม (เรียงลำดับก่อน-หลัง)
การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการแจ้งรับบริการ
การรับเรื่องของผู้ให้บริการมีความรวดเร็ว แจ้งผลให้ผู้รับบริการทาง sms
การให้บริการครอบคลุมเพียงพอกับความต้องการของผู้รับบริการ
การแจ้งรับเรื่องบริการตอบกลับไปทาง sms ของผู้แจ้งรับบริการ
ขั้นตอนในการกรอกแบบคำขอใช้บริการมีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก
2.2 ความสะดวกในการติดตามความคืบหน้าของบริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
การติดตามค้นหาสถานะ มีความสะดวก ง่ายต่อการติดตาม
การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตาม
การแสดงรูปภาพขณะออกปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ
การแจ้งผลการให้บริการตอบกลับไปทาง sms ของผู้แจ้งรับบริการ
2.3  ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อระบบ E-Service สำหรับประชาชน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy