ESTRATEXIA DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS
A Consellería de Medioambiente e Ordenación do Territorio emitiu unha orde para que as entidades locais elaboren Estratexias de Sustentabilidade Ambiental coa finalidade de integrar a adaptación ao cambio climático na xestión e planificación públicas. Dita estratexia esta cofinanciada con fondos europeos de desenvolvemento rexional (FEDER) no marco operativo Feder Galicia 2014-2020.

O concello de San Cibrao das Viñas está a elaborar a súa Estratexia de Sustentabilidade Ambiental para contribuír a mellorar o seu comportamento fronte o cambio climático, con base no estado ambiental actual. A estratexia está relacionada, principalmente, coa redución dos gases de efecto invernadoiro (GEI) e a adaptación aos efectos adversos do cambio climático.

Para a posta en marcha da Estratexia é necesaria a implicación da cidadanía na loita contra o cambio climático, buscar a súa corresponsabilidade, de xeito que modificando os seus hábitos, reduzan emisións de GEI e demanden ao resto de axentes (empresas, administracións, etc) unha maior consideración desta problemática nas súas actividades.

A continuación axúntase unha enquisa que resulta imprescindible para o desenvolvemento da Estratexia e que nos permite analizar aspectos como o grao de información e coñecemento sobre o cambio climático, o grao de responsabilidade que está disposto a asumir o cidadán e as tarefas a levar a cabo para lograr a mitigación do cambio climático.

A elaboración da estratexia ambiental do municipio ten como principais obxectivos os seguintes:
-Reducir a emisión de gases de efecto invernadoiro e adoptar as medidas de adaptación necesarias co fin de reducir a vulnerabilidade aos riscos climáticos.
-Sensibilizar á poboación e fomentala súa participación na loita contra o cambio climático.
-Implicar ao goberno local na tarefa, transversalizando a problemática do cambio climático en tódalas políticas do concello.
-Protexer e recuperar hábitats e sistemas naturais e deter a perda da biodiversidade.
-Acadar metas ambientais:
o Garantir un aire, auga e solo limpo e saudable.
o Xestionar de xeito responsable os recursos naturais e os residuos.
o Protexer a natureza e a biodiversidade, un valor único que se debe potenciar.
o Enfoque común de: equilibrio territorial e mobilidade.
o Limitar na medida do posible a influencia do cambio climático.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Proxecto cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
A) DATOS PERSOAIS
Residencia: ¿É vostede residente de San Cibrao das Viñas? *
Sexo: *
Idade *
Situación laboral *
B) CUESTIÓNS DE ÍNDOLE XERAL
O cambio climático é moi preocupante *
A actividade humana é a causante do Cambio Climático *
Teño suficiente información acerca dos temas de medio ambiente *
Poño en práctica medidas domésticas para economizar a auga *
Evito utilizar o meu vehículo por razóns medio ambientais *
Participo en accións a favor do medio ambiente (limpeza de praias, parques, plantación de arbores,…) *
Utilizo o transporte público para desprazarme pola localidade *
Vou a pé ou en bici nos desprazamentos curtos *
Utilizo puntos limpos ou chamo ao Concello para desfacerse de aparatos eléctricos *
Conto con paneis solares na casa *
Emprego bombillas de baixo de consumo no meu fogar *
Separo o lixo domestico (orgánico, papel, plástico, vidrio, pilas) *
A principal consecuencia do cambio climático para vostede é: *
C) CAMBIO CLIMÁTICO
Dentro das áreas de acción seguintes, valore a importancia de cada actuación fronte á loita contra o cambio climático, sendo 1 "pouco importante", 5 "moi importante", e de 2 a 4 para situacións intermedias:
C.1) Aforro e eficiencia enerxética
Redacción dun Plan de Mobilidade Urbana Sostible. *
Creación de camiños escolares seguros. *
Impulso do uso da bicicleta (rutas, sendas peonís, …) *
Regulación do uso e acceso do vehículo privado. *
Fomento dos aparcadoiros disuasorios. *
Aposta polo uso de vehículos eléctricos. *
Renovación do alumeado público *
Outras iniciativas para este apartado...
C.2) Enerxías renovables e biocarburantes
Fomento de aproveitamentos da biomasa forestal *
Fomento de aproveitamento de subprodutos e residuos para xeración de enerxía *
Potenciación das enerxías renovables *
Outras iniciativas para este apartado...
C.3) Sectores primarios: forestal e agropecuario
Promoción da gandería e agricultura ecolóxica *
Promoción de prácticas agrarias que incrementen o uso de materia orgánica no solo *
Accións preventivas de incendios forestais *
Plans de forestación de terreos abandonados e restauración de zonas danadas ou contaminadas *
Plans de emerxencia *
Plans de xestión de bosques *
Outras iniciativas para este apartado...
C.4) Aire
Implantación de medidores ambientais da calidade do aire *
Implantación ou mellora de medidores ambientais metereolóxicos (temperatura,…) *
Ampliación das zonas verdes e boscosas *
Outras iniciativas para este apartado...
C.5) Auga
Estudos do risco de enchentes e plans de inundacións *
Ampliación e/ou mellora das instalacións co obxectivo de coñecer a evolución dos caudais. *
Plans especiais de actuación en situacións de seca (balsas de rego...) *
Recuperación e mantemento dos ríos. *
Equilibrio entre recursos e demandas do Plan Auga *
Outras iniciativas para este apartado...
C.6) Residuos
Redes de control de calidade das augas e verquidos *
Promoción da redución de xeración de verquidos, separación na orixe e reciclaxe *
Redes de alerta temperá para a protección civil e emerxencia *
Outras iniciativas para este apartado...
C.7) Turismo
Promoción de rutas turísticas *
Promoción da arquitectura e posta en valor dos lugares de interese. *
Creación de aplicacións turísticas *
Outras iniciativas para este apartado...
C.8) Administración pública
Implantación da administración electrónica. *
Incorporación de criterios medioambientais na contratación pública. *
Implantación de sistemas de xestión ambiental no concello. *
Outras iniciativas para este apartado...
C.9) Difusión e sensibilización
Cursos de certificacións enerxéticas de edificios. *
Obradoiros fronte ao cambio climático. *
Difusión do concepto de “pegada de carbono”. *
Actuacións de potenciación da reciclaxe. *
Campañas de recollida selectiva. *
Xornadas de prevención de residuos. *
Campañas contraincendios. *
Formación para proteccion civil. *
Participacion pública a traves de webs, talleres sectoriais,etc. *
Outras iniciativas para este apartado...
SUXESTIÓNS
Indica aquí outras cuestións que consideres necesarias para a elaboración da presente Estratexia
 A Boutureira (http://www.paxinasgalegas.es)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy