Kompasmethode marktonderzoek Stuurinformatie
Juiste en tijdige informatie is van vitaal belang om uw organisatie te kunnen bijsturen. Door middel van dit onderzoek hopen we een beeld te krijgen van de mate waarin de juiste stuurinformatie wordt gebruikt, hoe tevreden men ermee is en waar nog ruimte voor verbetering is
We zijn blij dat u meedoet aan dit onderzoek.
0. Behoefte en mandaat
Zonder een duidelijke behoefte komt niemand in beweging, en zonder mandaat voelt niemand zich geroepen om problemen aan te pakken.
In welke mate is er behoefte aan een betere besturing van de activiteiten? *
Geen behoefte
Enorme behoefte
Hoe groot is de bereidheid bij het management om de problemen aan te pakken? *
Geen bereidheid
Enorme bereidheid
Zijn er reeds strategieën, plannen en rapportages beschikbaar? *
Geen enkel
Volledig en uitgewerkt
Wat is bij u in de organisatie op dit gebied de grootste uitdaging?
Your answer
1. Duidelijke missie
Een duidelijk missie geeft voor de belanghebbenden de volgende vier elementen weer:
1. het werkterrein
2. de bestaansreden
3. de betekenis
4. de normen en waarden
in welke mate is er in uw organisatie een duidelijke missie gedefinieerd? *
Geen
Volledig duidelijk
Hoe bekend is de missie in de organisatie? *
Onbekend
Bij iedereen bekend
In hoeverre voldoet de missie aan de beschrijving van de vier elementen? *
Totaal niet
Sluit precies aan
Wat is bij u in de organisatie op het gebied van de missie de grootste uitdaging?
Your answer
2. Inspirerende Visie
De visie omschrijft de volgende drie elementen:
1. Omgevingsveld: Hoe ziet de wereld waarin we actief zijn er (straks) uit?
2. Gedroomde positie: wat wilen we daar bereiken?
3. Succesformule: Hoe gaan we dat bereiken?
In welke mate is er al een duidelijke visie gedefinieerd? *
Geen visie
Volledig duidelijk
Hoe bekend is de visie in de organisatie? *
Onbekend
Bij iedereen bekend
In hoeverre voldoet de visie aan de beschrijving van de drie elementen? *
Totaal niet
Sluit precies aan
Wat is bij u in de organisatie op het gebied van de visie de grootste uitdaging?
Your answer
3. Concreet Ondernemingsplan
Een ondernemingsplan is een heldere uitwerking van de strategie waarmee de visie wordt gerealiseerd.
Het geeft op zijn minst een goed overzicht van alle elementen waarop getuurd moet worden: de strategie, structuur, systemen en processen.
In welke mate is er al een duidelijk ondernemingsplan gedefinieerd? *
Geen ondernemingsplan
Volledig en duidelijk
Hoe bekend is dit ondernemingsplan in de organisatie? *
Onbekend
Bij iedereen bekend
In welke mate is het ondernemingsplan uitgewerkt naar de diverse afdelingen? *
Totaal niet
Volledig uitgewerkt
Wat is bij u in de organisatie op het gebied van het ondernemingsplan de grootste uitdaging?
Your answer
4. Focus met Kritieke Succesfactoren (KSF’s)
De KSF's geven focus aan de sturing van de verschillende processen.
Het zijn die variabelen waarvan de performance goed moet zijn wil de organisatie haar korte- en langetermijndoelstellingen behalen en zijn essentieel voor de levensvatbaarheid en het succes van de organisatie.
In welke mate zijn er duidelijke KSF's gedefinieerd? *
Totaal niet
Volkomen duidelijk
Hoe bekend zijn deze KSF's in de organisatie? *
Onbekend
Bij iedereen bekend
In hoeverre is er al een strategiekaart (bijvoorbeeld een Balanced Scorecard) waarmee de KSF's aan de operationele processen worden gekoppeld? *
Totaal niet
Volledig en duidelijk
Wat is bij u in de organisatie op het gebied van de KSF's de grootste uitdaging?
Your answer
5. Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s)
Door middel van KPI’s meten we de voortgang op de Kritieke Succesfactoren.
KPI's hebben een scherpe uitwerking van de definities, bronnen en doelen.
In welke mate zijn er duidelijke KPI's gedefinieerd? *
Totaal niet
Volkomen duidelijk
In hoeverre sluiten deze aan bij de KSF’s uit Stap 4? *
Totaal niet
Sluiten perfect aan
In hoeverre is het binnen de organisatie duidelijk op welke KPI's er gestuurd moet worden? *
Totaal niet
Volkomen duidelijk
Wat is bij u in de organisatie op het gebied van de KPI's de grootste uitdaging?
Your answer
6. Doelen stellen
Het analyseren van prestaties kan niet zonder deze af te zetten tegen vooraf gestelde doelen.
Voor elke KPI moet daarom een doelwaarde worden ingesteld waarmee de huidige prestaties kunnen worden vergeleken.
In welke mate zijn er heldere doelen voor alle KPI's gedefinieerd? *
Totaal niet
Volkomen helder
Hoe bekend zijn deze KPI doelen in de organisatie? *
Onbekend
Bij iedereen bekend
In hoeverre wordt binnen de organisatie op deze KPI-doelen gestuurd? *
Totaal niet
Volledig
Wat is bij u in de organisatie op het gebied van doelen stellen de grootste uitdaging?
Your answer
7. Inzicht via het KPI-Dashboard
Een KPI-dashboard geeft in een oogopslag snel en duidelijk inzicht welke actie ste ondernemen om te sturen op de doelen en de voortgang.
In welke mate is er al een helder KPI-dashboard gedefinieerd? *
Totaal niet
Volkomen helder
In hoeverre sluit het KPI-dashboard aan bij de belangrijkste KPI’s en doelen uit stap 5 en 6? *
Totaal niet
Sluit perfect aan
In welke mate wordt er binnen de organisatie gestuurd op de resultaten zoals zichtbaar op het KPI-dashboard? *
Totaal niet
Volledig
Wat is bij u in de organisatie op het gebied van het KPI-dashboard de grootste uitdaging?
Your answer
8. Leren bijsturen
Het is belangrijk dat betrokkenen binnen de organisatie vertrouwd raken met het bedrijfskompas zodat er routine ontstaat in sturing en verbetering. Een KPI-register is daarbij een onmisbaar middel.
In hoeverre is bekend welke actie er moet worden ondernomen bij een afwijking op een KPI, en wie dat moet doen? *
Totaal niet
Volkomen duidelijk
In hoeverre worden medewerkers aangemoedigd om zelf verbeteracties door te voeren? *
Totaal niet
Altijd
In hoeverre wordt gemeten en bijgehouden wat hiervan het resultaat is? *
Totaal niet
Voortdurend
Wat is bij u in de organisatie op het gebied van leren bijsturen de grootste uitdaging?
Your answer
9. Aan de slag met Verbeteracties
Infomatie zonder actie is ballast.
De resultaten van het KPI-dashboard moeten aanleiding zijn om verbeteracties op te starten.
Met andere woorden: "Rijd niet door rood".
Hoe vaak komen de betrokken medewerkers bij elkaar om de resultaten op het KPI-dashboard te bespreken? *
Nooit
Regelmatig
In welke mate geven de resultaten van het KPI-dashboard aanleiding tot het afspreken van concrete verbeteracties? *
Totaal niet
Volkomen duidelijk
In hoeverre worden er concrete actieplannen gedefinieerd voor het doorvoeren van de verbeteracties? *
Totaal niet
Voortdurend
Wat is bij u in de organisatie op het gebied van verbeteracties de grootste uitdaging?
Your answer
10. Cirkel rond met Feedback-lus
Om de cirkel rond te maken is het belangrijk dat de resultaten van de verbeteracties gedeeld worden met alle medewerkers zodat iedereen binnen de organisaties zich betrokken gaat voelen bij het verbeterproces
In hoeverre wordt er feedback op de resultaten van de verbeteracties gegeven? *
Nooit
Voortdurend
In welke mate wordt er iets met deze feedback gedaan en veranderd het gedrag? *
Nooit
Voortdurend
In welke mate leidt de feedback uit de organisatie tot bijstelling van de visie en het ondernemingsplan? *
Totaal niet
Absoluut
Wat is bij u in de organisatie op het gebied van de feedback-lus de grootste uitdaging?
Your answer
Uw gegevens
Naam *
Your answer
Rol binnen uw organisatie *
Your answer
Organisatie *
Your answer
Bedrijfsgrootte
Branche (SBI)
E-mailadres *
Your answer
Telefoonnummer
Your answer
Blijf scherp:
Vragen of opmerkingen
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service