Gorazdov Močenok 2019 - prihláška ostatní
XXVII. ročník Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok 2019. Podujatie sa uskutoční 21. - 28. júla 2019 v Močenku. Polia označené červenou hviezdičkou sú povinné.

GDPR poučenie:
V zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ("Zákon") poskytujem organizačnému výboru festivalu Gorazdom Močenok (GM 2019) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely festivalu a pri všetkých úkonoch súvisiacich so zabezpečením festivalu (ďalej aj ako "súhlas").

Súhlas udeľujem organizačnému výboru GM 2019 na dobu 2 rokov, ktorý môžem kedykoľvek písomne odvolať, žiadať opravu, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania.

Vyhlasujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach ako dotknutej osoby a bol/a som informovaný/á a možnosti požadovať zmenu, obmedziť spracúvanie osobných údajov, preniesť údaje, vziať súhlas späť a iných možnostiach vychádzajúcich z práv dotknutej osoby.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, boli poskytnuté slobodne, bez nátlaku, či za nevýhodných podmienok, za nepravdivosť a nesprávnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedám v plnej miere.
Titul pred menom
Your answer
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Titul za menom
Your answer
Emailová adresa *
Your answer
Uveďte svoje mesto alebo obec *
Your answer
Ak ste organizácia, divadelný súbor alebo spevácky súbor, vyplňte, prosím, adresu: Ulica, číslo, mesto a PSČ.
Ulica, číslo:
Your answer
Mesto:
Your answer
PSČ:
Your answer
Typ účastníka *
Strava *
Prihlasujem sa na tieto dni *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy