TGS Team Cosplay Contest 2018
รูปแบบกิจกรรมและเงื่อนไขการประกวด Team Cosplay Contest
สถานที่ Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon

วันเวลาในการประกวด : วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 14.30 - 17.00 น.(เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

วิธีการสมัครเข้าประกวด
1. สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เท่านั้น
2. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับอีเมล์ยืนยันจากทีมงาน จะต้องตอบกลับยืนยันการสมัคร พร้อมส่งไฟล์เพลงหรือคลิปวีดิโอ (หากมี) ให้ครบถ้วน ภายในคืนวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ก่อนเวลา 23.59 น.


รูปแบบกิจกรรมและเงื่อนไขการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.00 - 13.00 น. ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เพื่อรับลำดับเบอร์ผู้เข้าประกวด
2. ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วมการเดินพาเหรด Cosplay ในเวลา 13.30 น. และจึงเริ่มการประกวดตามลำดับเบอร์ที่ได้รับ
3. แสดงความสามารถประมาณ 3 นาที ให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครต่อหน้าคณะกรรมการ
4. สามารถนำเพลงที่ต้องการนำเสนอมาใช้ในการแสดงได้
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต้องเข้าร่วมทั้งกิจกรรมพาเหรด และขึ้นแสดงตัวบนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการได้บันทึกคะแนน จึงจะถือว่าการประกวดเสร็จสิ้นสมบูรณ์


ผู้เข้าประกวด 1 ทีม ประกอบด้วย สมาชิก 2-5 คน ต้องเป็นตัวละครที่มาจากเรื่องเดียวกันเท่านั้น
ผลการตัดสินจะมี 3 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท


กติกาการประกวด Cosplay Contest
1. ชุดที่ใช้ประกวดจะต้องมาจาก อนิเมะ มังงะ โทคุซัซสึ (เช่น ขบวนการเซนไท หรือมาสค์ไรเดอร์) และเกม เท่านั้น ไม่อนุญาต ให้ใช้ตัวละครที่สร้างขึ้นเอง หรือ ตัวละครจากภาพยนต์ที่มีการดัดแปลงมาจากมังงะหรืออนิเมะ
2. ชุดที่ใช้ในการประกวด จะต้องเหมือนต้นฉบับ ห้ามดัดแปลงหรือเพิ่มเติมให้ต่างจากต้นแบบโดยเด็ดขาด
3. ภาพตัวละครที่ต้องการ Cosplay ส่งให้ทีมงานจะต้องเป็นภาพ Official ที่ได้รับการเผยแพร่จาก Official เท่านั้น ไม่รับภาพที่เป็น Fanart
4. สามารถใส่ชุดได้ทั้งชุดผ้าและชุดเกราะ
5. ชุด Cosplay สามารถใช้วัสดุได้ทุกรูปแบบ ที่ไม่ก่ออันตรายต่อบุคคลรอบข้าง
6. ชุด Cosplay ต้องไม่ล่อแหลมทางเพศจนเกินไป หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย
7. ผู้ประกวดมีเวลาไม่เกิน 3 นาทีบนเวที ในการแสดงให้เข้าถึงบทบาทของตัวละคร
8. ผู้เข้าประกวดเป็นผู้เลือกประเภทของการประกวดด้วยตนเอง ตราบที่เข้าเงื่อนไขของตัวละครนั้นๆ
9.ผู้เข้าประกวดต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หรือหนังสือเดินทางเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
10 ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชุด และการแสดงให้ทีมงาน เพื่อดำเนินการประสานงานให้ ในกรณีจำเป็น เช่น มีสิ่งเทียมอาวุธที่จะพกพาเข้ามาในศูนย์การค้า
11. การตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รูปแบบการให้คะแนน
แบ่งการให้คะแนนเป็น 3 หมวด รวม 100 คะแนน
1. ความเหมือนกับตัวละครต้นฉบับ 40 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ รายละเอียดชุด และการแต่งหน้า 30 คะแนน
3. วิธีการนำเสนอตัวละครบนเวที 30 คะแนน


ตารางเวลาการประกวด
11.00 - 13.00 น. รายงานตัว ณ โต๊ะลงทะเบียน หน้ารอยัลพารากอนฮอลล์ (จะแจ้งตำแหน่งให้ทราบภายหลัง)
13.30 - 14.00 น. ตั้งแถวเพื่อเดินขบวนพาเหรดเข้าไปในรอยัลพารากอนฮอลล์
14.30 - 17.00 น. เริ่มการประกวดตามลำดับประเภท


ข้อควรระวังสำหรับการ Cosplay
1. ชุดและอุปกรณ์ ประเภท “สิ่งเทียมอาวุธ” เช่น ปืน ดาบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ให้ปกปิดมิดชิด หากไม่ได้อยู่ภายในบริเวณของงาน
2. กรณีที่ไม่สามารถนำเข้าได้ สามารถแลกบัตรเพื่อเข้าบริเวณงานได้ที่ลิฟต์ขนส่งตามแผนที่ ขึ้นมาชั้น 5 จะมีทีมงานประสานงานอยู่บริเวณจุดตรวจเข้างาน
3. พื้นที่ที่เป็นส่วนรับผิดชอบของงาน TGS 2018 คือภายใน Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon เท่านั้น
**กรณีที่ไปถ่ายรูปในบริเวณอื่น อาจจะโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างขอความร่วมมือในการสงวนพื้นที่การใช้งาน
4. โปรดรักษาความสะอาด เคารพสิทธิ์และมารยาทของสังคมส่วนรวม
5. จุดเก็บของสามารถติดต่อได้บริเวณหน้างานใกล้จุดจำหน่ายตั๋ว
6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of X10 Event. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms