แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
กรุณาทำเครื่องหมายถูกลงในช่องว่าง
1.เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. สถานภาพ
Clear selection
4. อาชีพ
Clear selection
5. ระดับการศึกษา
Clear selection
6. ติดต่องาน
Clear selection
กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
รายละเอียดการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
มารยาทในการให้บริการประชาชน
ความเหมาะสมของการแต่งกาย
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
สถานที่ที่ให้บริการประชาชน
ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
** ขอขอบคุณในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ **
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy