29.09.2020 → AK NEVIEŠ, V ČOM SI NAJLEPŠÍ, SKÚŠAJ ROBIŤ VŠETKO s Bohumilom Pokšteflom
Ahoj,

vyplnením údajov nižšie, budeme tvoju registráciu na podujatie považovať za kompletnú. :)

Kde sa bude podujatie konať? FEI STU, FEI HUB, Ilkovičova 3, Bratislava, blok E, -1. poschodie.
Kedy? 29. september od 17:00 do 18:30

Tešíme sa na teba!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 pís. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR”) a paragrafom § 13 ods. 1 pís. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) týmto dobrovoľne poskytujem Univerzitnému technologickému inkubátoru STU InQb v Bratislave sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, IČO: 00 397 687, zriadená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Prevádzkovateľ”) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v registračnom formulári tejto webovej stránky (ďalej len „Osobné údaje”), a to za účelom zaradenia do evidencie účastníkov na akciu organizovanú Prevádzkovateľom pod názvom Ak nevieš, v čom si najlepší, skúšaj robiť všetko konanú dňa 29.9. v FEI HUB, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 2961/3, 812 19 Bratislava. Taktiež udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním mojej podobizne -fotografií vyhotovených na podujatíAk nevieš, v čom si najlepší, skúšaj robiť všetko na účel zverejnenia fotografií na webovom sídle (https://www.inqb.sk/) a sociálnych sieťach Prevádzkovateľa. Tento súhlas je platný počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu spracúvania Osobných údajov, najdlhšie však do doby odvolania súhlasu.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracúvaním mojich Osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať a to zaslaním požiadavky na mailovú adresu: info@inqb.sk. alebo písomne na vyššie uvedenú adresu Prevádzkovateľa. Beriem na vedomie, že mám ako dotknutá osoba v zmysle čl. 19 GDPR/§ 15 Zákona najmä právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k mojim Osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť.

Súhlas s poskytnutím osobných údajov poskytnete zakliknutím políčka “Súhlasím so spracovaním osobných údajov za účelom zaradenia do evidencie účastníkov na akcii Ak nevieš, v čom si najlepší, skúšaj robiť všetko”.
*
Required
Meno *
Priezvisko *
Email *
Prosím uveď, do ktorej kategórie patríš. *
Svoje otázky k podujatiu alebo danej téme napíš sem.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy