FORMULARZ REJESTRACYJNY XII Forum Przedsiębiorców Małopolski
Data: 18 listopada 2019 r., godz. 9:00

Miejsce: TAURON ARENA KRAKÓW
IMIĘ: *
Your answer
NAZWISKO: *
Your answer
STANOWISKO: *
Your answer
FIRMA: *
Your answer
ADRES E-MAIL: *
Your answer
MIASTO: *
Your answer
KRAJ: *
Your answer
Opłata rejestracyjna:
Cena obejmuje: wstęp na konferencję, materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz lunch, 1 miejsce parkingowe
Uczestnictwo w XII Forum Przedsiębiorców Małopolski *
DANE DO FAKTURY:
* pola wymagane
NAZWA FIRMY: *
Your answer
ADRES: *
Your answer
KOD POCZTOWY: *
Your answer
MIASTO: *
Your answer
KRAJ: *
Your answer
NIP: *
Your answer
Proszę o wysłanie faktury: *
WARUNKI PŁATNOŚCI
Opłatę za udział w konferencji należy uiścić przelewem bankowym na podstawie wystawionej i przesłanej faktury.

• Wstęp na konferencję jest możliwy wyłącznie po dokonaniu opłaty.

• Wszelkie koszty bankowe ponosi uczestnik.
DODATKOWE INFORMACJE
• Uczestnik po dokonaniu rejestracji otrzyma informację zwrotną na adres e-mail podany w formularzu, w ciągu 24 godzin.

• Podstawą płatności za udział w konferencji jest wystawiona faktura pro-forma, która zostanie przesłana uczestnikowi drogą elektroniczną.

• W przypadku uregulowania płatności, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 14 dni po zaksięgowania wpłaty i wysłana uczestnikowi drogą elektroniczną. Na życzenie faktura może być przekazana podczas konferencji lub wysłana za pośrednictwem poczty.
KONTAKT
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW MAŁOPOLSKI
POLSKA PRESS SP. Z O.O.

MARTA SOBOLEWSKA
tel. +48 12 688 84 25
kom. 797 607 875
marta.sobolewska@polskapress.pl


KATARZYNA REC
kom. 797 607 813
katarzyna.rec@polskapress.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
*pola wymagane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45 w celu uczestnictwa w XII Forum Przedsiębiorców Małopolski *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres mailowy informacji handlowych od Polska Press Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Polska Press Sp. z o.o telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer, smartfon) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Polska Press Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres mailowy informacji handlowych dotyczących partnerów Polska Press Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na używanie przez Polska Press Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer, smartfon) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego partnerów Polska Press Sp. z o.o.
NOTA INFORMACYJNA
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408.

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie XII Forum Przedsiębiorców Małopolski, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (zgłoszenie udziału) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
• nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
• podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe;
• inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
• organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat+12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 6 lat od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
• prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
• prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
• prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
• jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
• droga mailową, wysyłając maila na adres: rodo.zgloszenia@polskapress.pl
• zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy