กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ม.3
จงประเมินความพึงพอใจกิจกรรมที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน กิจกรรมไหนไม่ได้เรียนไม่ต้องประเมิน
จงประเมินกิจกรรมที่ลงเบียนเรียน
ดี
ปานกลาง
พอใช้
China Town
Eco Sci
English Around Us
English for Entertainment
Fun Flicks
Social News รอบรู้ ฉับไว
STEAM
การผลิตพันธุ์ไม้
การละเล่นของไทย
กีฬาพาเพลิน
เกมเบ็ดเตล็ด
เกมไพ่มหัศจรรย์
ขับร้องประสานเสียง
คณิต!!พิชิตดาวอังคาร
คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 6
คำสอนของพ่อ
คิดได้ใช้เป็นไหม
งานบาติก
งานประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้
งานไม้
ช่างประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
เติมช่องไหนดี
เทคนิคสี
ธุรกิจทั่วไป
นาฏศิลป์พื้นเมือง
บุคคลสำคัญของโลก
ปฏิบัติดนตรีสากล
ปัดทอง
แปรรูปสมุนไพร
พฤกษาศิลป์
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
พับกระดาษจีน
พิชิตใจเธอ
ภาพกับจินตนาการ
ภาพการ์ตูน 3
ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ภาษาจีนหรรษา
ภาษาไทยฮาเฮ
โยธวาทิต
รบกวนสมดุล
รอบรั้วครัวจีน
รอบรู้ทันข่าวโลก
รักดาราศาสตร์
รักษ์สิ่งแวดล้อม
รีไซเคิลชวนคิดเพื่อชีวิตพอเพียง
วันนี้ที่รอคอย
สนุกคิดวิทยาศาสตร์
เสนาะทำนองไทย
หรรษานานาสาร
ห้องสมุด
ห้องหรรษา
อคาเดเนียคณิตคิดเร็ว
อนุรักษ์ภาษาไทย
ออกแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ 4
ออกแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ 6
อัศจรรย์ตัวเลข
อ่านฟังเสียง
Submit
This form was created inside of โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms