น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล ออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวยพระพร

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการ
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fZ727SQCCKA&feature=emb_title
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยศิลปากร.