Ερωτηματολόγιο για την εμπειρία των εκπαιδευτικών μουσικής στην εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής λόγω της πανδημίας του Covid-19
Αγαπητοί συνάδελφοι,
την άνοιξη του 2020 τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία του Covid-19 άλλαξαν τις ζωές μας και επέβαλαν ένα απότομο πέρασμα στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο υλοποίησης του εκπαιδευτικού-μουσικοπαιδαγωγικού μας έργου. Ανταποκριθήκαμε με γενναιότητα στις προκλήσεις αυτού του πρωτόγνωρου, για τους περισσότερους, τρόπου διδασκαλίας, αλλά, παράλληλα, μπορεί πολλές φορές να νιώσαμε τις αντοχές μας να μειώνονται και ότι ήταν δύσκολο να διαχειριστούμε το μάθημά μας και την επικοινωνία μας με τους μαθητές μας με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε.

Σε αυτό το πλαίσιο, σας προσκαλούμε να μοιραστείτε μαζί μας το πώς βιώσατε την εμπειρία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος της μουσικής, τι σας δυσκόλεψε περισσότερο, αλλά και εάν υπήρξε κάτι θετικό που αποκομίσατε. Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι ανώνυμο ή επώνυμο (όπως επιθυμείτε). Διοργανώνεται στο πλαίσιο των μελετών της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (www.eeme.gr) και ευελπιστούμε τα αποτελέσματά του να βοηθήσουν στη βαθύτερη κατανόηση του πώς διαμορφώνεται και επαναπροσδιορίζεται η επόμενη μουσικοπαιδαγωγική φάση σε αυτή τη νέα μετά-την-πανδημία εποχή.

Θα χρειαστείτε γύρω στα 15' για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Εκ μέρους της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση
Δήμητρα Κόνιαρη και Μίτσυ Ακογιούνογλου

www.eeme.gr
info@eeme.gr
Ιδιότητα: *
Αν απαντήσατε άλλο, αναφέρετε την ιδιότητά σας
Έτη διδασκαλίας *
Είδος εξ αποστάσεως διδασκαλίας που ακολουθήσατε από τη στιγμή του εγκλεισμού. *
Αν ακολουθήσατε ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία ποια/ποιες πλατφόρμα/ες χρησιμοποιήσατε; *
Required
Αν επιλέξατε "άλλη" αναφέρετε το όνομα της πλατφόρμας.
Πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε εργαλεία ασύγχρονης διδασκαλίας με τους μαθητές της κάθε τάξης σας; *
Τι ποσοστό των μαθητών σας, κατά μέσο όρο, συμμετείχε στην ασύγχρονη διδασκαλία; *
Παρατηρήσατε διαφορά στο ποσοστό των μαθητών σας που συμμετείχε στην ασύγχρονη διδασκαλία από την αρχή της μέχρι το τέλος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; *
Αν ακολουθήσατε σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία ποια/ποιες πλατφόρμα/ες χρησιμοποιήσατε; *
Required
Αν επιλέξατε "άλλη" αναφέρετε το όνομα της πλατφόρμας.
Πόσα μαθήματα κάνατε την εβδομάδα με πλατφόρμα σύγχρονης διδασκαλίας με τους μαθητές της κάθε τάξης σας; *
Τι ποσοστό των μαθητών σας, κατά μέσο όρο, συμμετείχε στη σύγχρονη διδασκαλία; *
Παρατηρήσατε διαφορά στο ποσοστό των μαθητών σας που συμμετείχε στη σύγχρονη διδασκαλία από την αρχή της μέχρι το τέλος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης; *
Ποιον/ποιους τρόπους χρησιμοποιήσατε για την επικοινωνία με τους μαθητές σας; *
Required
Αν επιλέξατε "άλλον" αναφέρετε τον/τους επιπλέον τρόπους.
Βαθμολογήστε από 1 (καθόλου) μέχρι το 5 (άριστο) τον βαθμό εξοικείωσής σας με τους ακόλουθους τύπους ψηφιακών εργαλείων/εφαρμογών *
1
2
3
4
5
Εργαλεία επεξεργασίας κειμένου (π.χ. Word)
Εργαλεία παρουσίασης (π.χ. PPT)
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
Φόρουμ συζήτησης
Κουίζ στο διαδικτυο
Συνεργατικά εργαλεία στο διαδίκτυο
Wikis
Ιστολόγια - Blogs
e-Portfolios
Τηλεδιάσκεψη
Βίντεο στο διαδίκτυο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διαδραστικές online δραστηριότητες ή παιχνίδια
eBooks
iTunes
U lessons
Ποια ψηφιακά μέσα χρησιμοποιήσατε για τη διδασκαλία σας (υλικό και εργαλεία); *
Required
Πόσο βοηθητικά αποδείχθηκαν τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήσατε στη διδασκαλία σας; *
Ποιο ήταν το επίπεδο των γνώσεών και δεξιοτήτων σας στη χρήση του υπολογιστη και των ψηφιακών εργαλείων πριν τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω του Covid-19; *
Αν επιλέξατε "άλλο" αναφέρετε τις επιπλέον γνώσεις.
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πλεονεκτήματα της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας; *
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα μειονεκτήματα της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας; *
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας; *
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα μειονεκτήματα της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας; *
Από που αντλήσατε υλικό για να υποστηρίξετε την εξ αποστάσεως διδασκαλία σας; *
Required
Αν επιλέξατε "άλλο" αναφέρετε.
Βαθμολογήστε από το 1 (καθόλου) μέχρι το 5 (απόλυτα) πόσο σύμφωνοι είστε με τις παρακάτω προτάσεις: *
1
2
3
4
5
Σήμερα αισθάνομαι άνετα με την εξ αποστάσεως διδασκαλία
Το σχολείο/χώρος εργασίας μου μου προσφέρει την τεχνική βοήθεια που χρειάζομαι
Ακόμη και αν κάτι πάει στραβά κατά τη διαδικτυακή διδασκαλία μου μπορώ να ξεπεράσω τις προκλήσεις που θα παρουσιαστούν
Μπορώ να εξασφαλίσω τη συμμετοχή των μαθητών μου στο διαδικτυακό μου μάθημα μέσω διάδρασης
Είχα όλο τον τεχνικό εξοπλισμό που χρειαζόμουν για να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από την αρχή του εγκλεισμού
Στην αρχή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δυσκολεύτηκα πολύ να οργανώσω το μάθημά μου
Στην αρχή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δυσκολεύτηκα πολύ να επικοινωνήσω με τους μαθητές μου.
Μου αρέσει να διδάσκω εξ αποστάσεως
Αισθάνομαι άνετα με το να δοκιμάζω νέες διδακτικές τεχνικές
Ποιοι είναι οι προβληματισμοί σας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εκ νέου μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τον Σεπτέμβριο του 2020 όσον αφορά την εργασιακή/επαγγελματική σας κατάσταση; *
Ποιοι είναι οι προβληματισμοί σας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εκ νέου μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τον Σεπτέμβριο του 2020 όσον αφορά την ψυχολογία σας; *
Ποιοι είναι οι προβληματισμοί σας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εκ νέου μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τον Σεπτέμβριο του 2020 όσον αφορά τη σχέση σας με τους μαθητές σας; *
Τι σας άρεσε κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας ως προς τα μαθήματά σας; *
Αν είχατε τη δυνατότητα να αλλάζατε κάτι στα εξ αποστάσεως μαθήματα που πραγματοποιήσατε, τι θα ήταν αυτό; *
Θυμάστε κάποιο περιστατικό, που σας συνέβη αυτούς τους δύο μήνες των εξ αποστάσεως μαθημάτων, το οποίο σας ευχαρίστησε ή σας προβλημάτισε; *
Υπάρχει κάποια δυνατότητα που σας έδωσε η εξ αποστάσεως διδασκαλία την οποία δεν είχατε στο περιβάλλον της φυσικής τάξης; *
Σε περίπτωση που επανέλθουμε από τον Σεπτέμβριο του 2020 στη (μερική ή καθολική) εξ αποστάσεως εκπαίδευση, βαθμολογήστε από το 1 (καθόλου) μέχρι το 5 (απόλυτα) πόσο σημαντική θεωρείτε την επιμόρφωσή σας στα παρακάτω: *
1
2
3
4
5
Ψηφιακές πλατφόρμες σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
Πλατφόρμες ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
Μουσικά ψηφιακά εργαλεία
Τεχνικές εξ αποστάσεως επικοινωνίας με τους μαθητές
Ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας βίντεο/μουσικού βίντεο
Εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Τεχνικές εξ αποστάσεως διδασκαλίας μουσικών οργάνων
Σε περίπτωση που επανέλθουμε από τον Σεπτέμβριο του 2020 στη (μερική ή καθολική) δια ζώσης εκπαίδευση, βαθμολογήστε από το 1 (καθόλου) μέχρι το 5 (απόλυτα) πόσο σημαντική θεωρείτε την επιμόρφωσή σας στα παρακάτω:
1
2
3
4
5
Ασφάλεια στο δια ζώσης μάθημα της μουσικής
Το χορωδιακό τραγούδι και η ασφάλεια των συμμετεχόντων
Η ασφαλής συμμετοχή στην ορχήστρα και στα μουσικά σύνολα
Τρόποι προφύλαξης στο μάθημα πνευστών μουσικών οργάνων
Δημιουργία ομάδας "κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις"
Άλλο
Clear selection
Αν απαντήσατε "άλλο" αναφέρετε
Ποια διαδικτυακά σεμινάρια (webinar) της Ε.Ε.Μ.Ε. παρακολουθήσατε (Μάρτιος 2020-Μάιος 2020)(https://www.eeme.gr/info/news/2944-menoume-spiti.html);
Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά)
e-mail (εάν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της έρευνας)
Πιστοποίηση επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) που κατέχετε τον Ιούλιο του 2020. *
Από που ενημερωθήκατε για το ερωτηματολόγιο; *
Εάν απαντήσατε "άλλο" δώστε μια σύντομη περιγραφή.
Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο σχετικά με την εμπειρία σας με την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής;
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! Σας ευχόμαστε υγεία και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού!
Για την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση
Μίτσυ Ακογιούνογλου και Δήμητρα Κόνιαρη
Πληροφορίες-απορίες-σχόλια: mitsiako@gmail.com
info@eeme.gr
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy