Ερωτηματολόγιο για την εμπειρία των εκπαιδευτικών μουσικής στην εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής λόγω της πανδημίας του Covid-19
Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε πια στο τέλος των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του Covid-19 που άλλαξε τις ζωές μας και επέβαλε το απότομο πέρασμα στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο υλοποίησης του εκπαιδευτικού-μουσικοπαιδαγωγικού μας έργου. Οι περισσότεροι ανταποκριθήκαμε με σπάνια ομοψυχία και γενναιότητα στις προκλήσεις αυτού του πρωτόγνωρου, για πολλούς, τρόπου διδασκαλίας αλλά, παράλληλα, μπορεί πολλές φορές να νιώσαμε τις αντοχές μας να μειώνονται και ότι δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε την επικοινωνία μας με τους μαθητές μας, με τον τρόπο που εμείς θα θέλαμε.

Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε μαζί μας το πώς βιώσατε την εμπειρία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος της μουσικής, τι σας δυσκόλεψε περισσότερο, αλλά και εάν υπήρξε κάτι θετικό που αποκομίσατε. Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι ανώνυμο ή επώνυμο (όπως επιθυμείτε) και τα αποτελέσματά του, καθώς και πορίσματα από παρόμοιες μελέτες, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε επόμενη δράση της Ε.Ε.Μ.Ε.

Θα χρειαστείτε γύρω στα 15' για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Πληροφορίες: info@eeme.gr
www.eeme.gr
Ιδιότητα: *
Αν απαντήσατε άλλο, αναφέρετε την ιδιότητά σας
Έτη διδασκαλίας *
Είδος εξ αποστάσεως διδασκαλίας που ακολουθήσατε από τη στιγμή του εγκλεισμού. *
Αν ακολουθήσατε ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία ποια/ποιες πλατφόρμα/ες χρησιμοποιήσατε;
Αν επιλέξατε "άλλη" αναφέρετε το όνομα της πλατφόρμας.
Πόσο συχνά χρησιμοποιήσατε εργαλεία ασύγχρονης διδασκαλίας με τους μαθητές της κάθε τάξης σας;
Clear selection
Τι ποσοστό των μαθητών σας, κατά μέσο όρο, συμμετείχε στην ασύγχρονη διδασκαλία;
Clear selection
Παρατηρήσατε διαφορά στο ποσοστό των μαθητών σας που συμμετείχε στην ασύγχρονη διδασκαλία από την αρχή της μέχρι σήμερα;
Clear selection
Αν ακολουθήσατε σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία ποια/ποιες πλατφόρμα/ες χρησιμοποιήσατε;
Αν επιλέξατε "άλλη" αναφέρετε το όνομα της πλατφόρμας.
Πόσα μαθήματα κάνατε με πλατφόρμα σύγχρονης διδασκαλίας με τους μαθητές της κάθε τάξης σας;
Clear selection
Τι ποσοστό των μαθητών σας, κατά μέσο όρο, συμμετείχε στη σύγχρονη διδασκαλία;
Clear selection
Παρατηρήσατε διαφορά στο ποσοστό των μαθητών σας που συμμετείχε στη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία από την αρχή της μέχρι σήμερα;
Clear selection
Ποιον/ποιους τρόπους χρησιμοποιήσατε για την επικοινωνία με τους μαθητές σας; *
Required
Αν επιλέξατε "άλλον" αναφέρετε τον/τους επιπλέον τρόπους.
Βαθμολογήστε από 1 (καθόλου) μέχρι το 5 (άριστο) τον βαθμό εξοικείωσής σας με τους ακόλουθους τύπους ψηφιακών εργαλείων/εφαρμογών *
1
2
3
4
5
Εργαλεία επεξεργασίας κειμένου (π.χ. Word)
Εργαλεία παρουσίασης (π.χ. PPT)
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
Φόρουμ συζήτησης
Κουίζ στο διαδικτυο
Συνεργατικά εργαλεία στο διαδίκτυο
Wikis
Ιστολόγια - Blogs
e-Portfolios
Τηλεδιάσκεψη
Βίντεο στο διαδίκτυο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διαδραστικές online δραστηριότητες ή παιχνίδια
eBooks
iTunes
U lessons
Ποια ψηφιακά μέσα χρησιμοποιήσατε για τη διδασκαλία σας (υλικό και εργαλεία); *
Required
Πόσο βοηθητικά αποδείχθηκαν τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήσατε στη διδασκαλία σας; *
Ποιο ήταν το επίπεδο των γνώσεών και δεξιοτήτων σας στη χρήση του υπολογιστη και των ψηφιακών εργαλείων πριν τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω του Covid-19; *
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πλεονεκτήματα της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας;
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα μειονεκτήματα της ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας;
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας;
Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα μειονεκτήματα της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας;
Από που αντλήσατε υλικό για να υποστηρίξετε την εξ αποστάσεως διδασκαλία σας; *
Required
Αν επιλέξατε "άλλο" αναφέρετε.
Βαθμολογήστε από το 1 (καθόλου) μέχρι το 5 (απόλυτα) πόσο σύμφωνοι είστε με τις παρακάτω προτάσεις: *
1
2
3
4
5
Σήμερα αισθάνομαι άνετα με την εξ αποστάσεως διδασκαλία
Το σχολείο/χώρος εργασίας μου μου προσφέρει την τεχνική βοήθεια που χρειάζομαι
Ακόμη και αν κάτι πάει στραβά κατά τη διαδικτυακή διδασκαλία μου μπορώ να ξεπεράσω τις προκλήσεις που θα παρουσιαστούν
Μπορώ να εξασφαλίσω τη συμμετοχή των μαθητών μου στο διαδικτυακό μου μάθημα μέσω διάδρασης
Είχα όλο τον τεχνικό εξοπλισμό που χρειαζόμουν για να ανταπεξέλθω στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας από την αρχή του εγκλεισμού
Στην αρχή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δυσκολεύτηκα πολύ να οργανώσω το μάθημά μου
Στην αρχή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας δυσκολεύτηκα πολύ να επικοινωνήσω με τους μαθητές μου.
Μου αρέσει να διδάσκω εξ αποστάσεως
Αισθάνομαι άνετα με το να δοκιμάζω νέες διδακτικές τεχνικές
Ποιοι είναι οι προβληματισμοί σας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνέχιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσον αφορά την εργασιακή/επαγγελματική σας κατάσταση;
Ποιοι είναι οι προβληματισμοί σας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνέχιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσον αφορά την ψυχολογία σας;
Ποιοι είναι οι προβληματισμοί σας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η συνέχιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσον αφορά τη σχέση σας με τους μαθητές σας;
Τι σας άρεσε κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας ως προς τα μαθήματά σας;
Αν είχατε τη δυνατότητα να αλλάζατε κάτι στα εξ αποστάσεως μαθήματα που πραγματοποιήσατε, τι θα ήταν αυτό;
Θυμάστε κάποιο περιστατικό, που σας συνέβη αυτούς τους δύο μήνες των εξ αποστάσεως μαθημάτων, το οποίο σας ευχαρίστησε ή σας προβλημάτισε;
Υπάρχει κάποια δυνατότητα που σας έδωσε η εξ αποστάσεως διδασκαλία την οποία δεν είχατε στο περιβάλλον της φυσικής τάξης;
Επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνάς μας *
Θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας όσον αφορά την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής κάνοντας μια τρίλεπτη προφορική τοποθέτηση στην παρουσίαση της ερευνας; *
Ονοματεπώνυμο (προαιρετικά)
e-mail (εάν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της έρευνας)
Είστε μέλος της Ε.Ε.Μ.Ε. (2020); *
Από που ενημερωθήκατε για το ερωτηματολόγιο; *
Εάν απαντήσατε "άλλο" δώστε μια σύντομη περιγραφή.
Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο σχετικά με την εμπειρία σας με την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής;
Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy