កម្រងសំណួរ
GDNT OWS Quesetionairs
Sign in to Google to save your progress. Learn more
១.តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសេវាកម្មរបស់ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ? *

២.តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ច្រកចេញចូលតែមួយ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ?

*
៣.តើអ្នកចង់ឱ្យច្រកចេញចូលតែមួយ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ គួរមានរៀបចំអ្វីបន្ថែមទៀតទេ?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy