ใบสมัครเข้ารับการอบรม "เริ่มต้นอย่างมั่นคง สู่ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน"  ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว
"ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ"
ส่วนส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 0 2547 5988, 0 2547 4417
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy