Letnie półkolonie artystyczno-animacyjne w Kurowie.
Ankieta dotyczy osób chcących wziąć udział w półkoloniach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie.
Email address *
Proszę o zaznaczenie, w której grupie wiekowej jest Państwa dziecko. Proszę o wysłanie oddzielnej ankiety dla każdego dziecka. *
Ilość dni wraz z ceną (bez wyżywienia). *
Koszty kolonii zależne są od czasu trwania. Do wyboru są opcje 5-dniowe lub 10-dniowe, po 5 lub 8 godzin każdego dnia.
Terminy (w przypadku 10 dni bez sobót i niedziel). *
Proszę o wybranie tematyki półkolonii. *
Proszę o podanie swoich danych kontaktowych.
Państwa imię i nazwisko: *
Telefon: *
W razie pytań proszę kontaktować się z nami na adres gok.kurow@gmail.com *
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kurów (adres: ul. Lubelska 35 24-170 Kurów, telefon 81 881-11-51 ).
1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: ALEKSANDRA JAROCKA pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. –.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.Wójt Gminy
/-/ Arkadiusz Małecki
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy