🔥 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗦𝗮𝗹𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗩𝗶𝗭𝗶𝗼𝗻 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹 🔥
𝐕𝐢𝐙𝐢𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐨𝐜𝐨𝐥 𝐢𝐬 𝐡𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚 ğğ«ğ¢ğ¯ğšğ­ğž ğ’ğšğ¥ğž 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐒𝐨𝐟𝐭 𝐂𝐚𝐩 𝐨𝐟 ğŸğŸ“ğŸŽ 𝐁𝐍𝐁 𝐚𝐧𝐝 𝐇𝐚𝐫𝐝 𝐂𝐚𝐩 𝐨𝐟 ğŸğŸŽğŸŽ 𝐁𝐍𝐁.

𝐕𝐢𝐙𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐬 𝐚 ğğžğœğžğ§ğ­ğ«ğšğ¥ğ¢ğ³ğžğ ğœğ«ğ²ğ©ğ­ğ¨ğœğ®ğ«ğ«ğžğ§ğœğ² ğ¬ğ©ğžğœğ¢ğŸğ¢ğœğšğ¥ğ¥ğ² 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐢𝐥𝐦, 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 & ğ„ğ§ğ­ğžğ«ğ­ğšğ¢ğ§ğ¦ğžğ§ğ­ 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐲. 𝐕𝐢𝐙𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐢𝐦𝐬 𝐭𝐨 ğ›ğž 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 ğ¥ğžğšğğžğ« 𝐨𝐟 𝐯𝐢𝐬𝐮𝐚𝐥 ğœğ¨ğ§ğ­ğžğ§ğ­ ğœğ«ğžğšğ­ğ¢ğ¨ğ§ & 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐫𝐮 𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧 ğ­ğžğœğ¡ğ§ğ¨ğ¥ğ¨ğ ğ².

𝐎𝐮𝐫 𝐠𝐨𝐚𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 ğ®ğ§ğ©ğšğ«ğšğ¥ğ¥ğžğ¥ğžğ 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 ğ¯ğšğ¥ğ®ğž 𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐬 𝐡𝐨𝐥𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐛𝐲 𝐛𝐫𝐢𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐥𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐜𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧 𝐭𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐫𝐮 𝐨𝐮𝐫 ğ«ğžğ¯ğ¨ğ¥ğ®ğ­ğ¢ğ¨ğ§ğšğ«ğ² 𝐬𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐬 (𝐕𝐢𝐙𝐢𝐨𝐧), 𝐨𝐮𝐫 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐢𝐜 𝐍𝐅𝐓 ğŒğšğ«ğ¤ğžğ­ğ©ğ¥ğšğœğž (𝐢𝐊𝐨𝐧𝐢𝐜) 𝐚𝐧𝐝 𝐚 ğ¦ğšğ¬ğ¬ğ¢ğ¯ğž ğƒğžğ…ğ¢ (𝐙𝐢𝐨𝐧) 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐤𝐞𝐧 𝐡𝐨𝐥𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲.

𝐎𝐮𝐫 𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐲 𝐢𝐬 𝐭𝐨 ğ©ğšğ«ğ­ğ§ğžğ« 𝐰𝐢𝐭𝐡 ğœğ«ğžğšğ­ğ¨ğ«ğ¬, 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐦𝐚𝐣𝐨𝐫 𝐟𝐢𝐥𝐦 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨𝐬, 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜 ğ¥ğšğ›ğžğ¥ğ¬ + 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐬, 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 ğœğ¨ğ¦ğ©ğšğ§ğ¢ğžğ¬ 𝐚𝐧𝐝 ğ¬ğžğ¯ğžğ«ğšğ¥ 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 ğ©ğ¨ğ­ğžğ§ğ­ğ¢ğšğ¥ ğ«ğžğ¥ğšğ­ğ¢ğ¨ğ§ğ¬ğ¡ğ¢ğ©ğ¬ 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 ğžğ§ğ­ğžğ«ğ­ğšğ¢ğ§ğ¦ğžğ§ğ­ 𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐲 𝐭𝐨 𝐮𝐬𝐞 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐤𝐜𝐡𝐚𝐢𝐧 ğ­ğžğœğ¡ğ§ğ¨ğ¥ğ¨ğ ğ² 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐭𝐨 𝐡𝐞𝐥𝐩 ğ¦ğšğ«ğ¤ğžğ­, 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐞 𝐚𝐧𝐝 ğ¬ğ­ğ«ğžğšğ¦ 𝐕𝐢𝐙𝐢𝐨𝐧 ğœğ¨ğ§ğ­ğžğ§ğ­ 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝𝐰𝐢𝐝𝐞. ğ‹ğžğ­ ğ“ğ¡ğž 𝐕𝐢𝐙𝐢𝐨𝐧 ğ›ğžğ ğ¢ğ§....
Sign in to Google to save your progress. Learn more
                                                        💥 ğ“ğŽğŠğ„ğğŽğŒğˆğ‚ğ’  ğŸ’¥
ğŸğŸŽğŸŽ,ğŸŽğŸŽğŸŽ,ğŸŽğŸŽğŸŽ 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐩𝐩𝐥𝐲
($ğŸ—ğŸŽğŸŽK 𝐌𝐀𝐑𝐊𝐄𝐓 𝐂𝐀𝐏)
                                                                               
𝟔% 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧,                                                                                                                            
𝟐% ğŒğšğ«ğ¤ğžğ­ğ¢ğ§ğ  𝐓𝐚𝐱                                                                                                          
𝟐% 𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐢𝐭𝐲 𝐏𝐨𝐨𝐥                                                                                                                          
.5 % 𝐁𝐮𝐫𝐧
                                                ✎ 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐓𝐄 𝐒𝐀𝐋𝐄 ğˆğğ…ğŽğ‘ğŒğ€ğ“ğˆğŽğ ✎
- 𝐒𝐨𝐟𝐭 𝐂𝐚𝐩 ğŸğŸ“ğŸŽ 𝐁𝐍𝐁 / 𝐇𝐚𝐫𝐝 𝐂𝐚𝐩 ğŸğŸŽğŸŽ 𝐁𝐍𝐁
- ğğ«ğ¢ğ¯ğšğ­ğž ğ’ğšğ¥ğž ğğ«ğ¢ğœğž: (.ğŸŽğŸğŸğŸ“ - 𝟑𝟐,ğŸŽğŸŽğŸŽ 𝐕𝐢𝐙𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐞𝐫 𝐁𝐍𝐁 𝐚𝐭 ğšğ©ğ©ğ«ğ¨ğ±ğ¢ğ¦ğšğ­ğžğ¥ğ² $6ğŸŽğŸŽ)
- 𝐌𝐚𝐱 𝐁𝐮𝐲/ğ–ğšğ¥ğ¥ğžğ­: ğŸğŸŽ 𝐁𝐍𝐁
- 𝐌𝐢𝐧 𝐁𝐮𝐲/ğ–ğšğ¥ğ¥ğžğ­: 𝟏 𝐁𝐍𝐁
- ğğ«ğ¢ğ¯ğšğ­ğž ğ’ğšğ¥ğž 𝐀𝐥𝐥𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐥𝐥 ğ›ğž ğğ¢ğ¬ğ­ğ«ğ¢ğ›ğ®ğ­ğžğ 𝐀𝐢𝐫𝐃𝐫𝐨𝐩 𝐯𝐢𝐚 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 (𝟏2/𝟏/ğŸğŸŽğŸğŸ)
- ğ“ğ¨ğ¤ğžğ§ğ¬ 𝐰𝐢𝐥𝐥 ğ›ğž 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 ğ¥ğ¨ğœğ¤ğžğ 𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 ğ›ğž ğšğ›ğ¥ğž 𝐭𝐨 𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰𝐢𝐧𝐠:
*ğŸğŸŽ% ğ‘ğžğ¥ğžğšğ¬ğžğ 𝐎𝐧 𝐋𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡
*ğŸğŸŽ% 𝐏𝐚𝐢𝐝 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡𝐥𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝟖 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡𝐬
                                        ✌ 𝐅𝐔𝐃 ğğ‘ğ„ğ•ğ„ğğ“ğˆğŽğ 𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐂𝐘✌
ğğ«ğ¢ğ¯ğšğ­ğž ğ’ğšğ¥ğž ğ‡ğ¨ğ¥ğğžğ«ğ¬ 𝐰𝐢𝐥𝐥 ğ¡ğšğ¯ğž 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧 ğŽğ“ğ‚ (𝐎𝐯𝐞𝐫 ğ“ğ¡ğž ğ‚ğ¨ğ®ğ§ğ­ğžğ«) 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐡𝐢𝐜𝐡 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐥𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐤𝐞𝐧𝐬 𝐭𝐨 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 ğ¦ğžğ¦ğ›ğžğ«ğ¬ 𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 ğ­ğžğšğ¦ ğ«ğšğ­ğ¡ğžğ« 𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐝𝐮𝐦𝐩 𝐨𝐧 𝐚𝐧 ğžğ±ğœğ¡ğšğ§ğ ğž. ğ–ğž ğšğ«ğž 𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐨𝐮𝐬𝐥𝐲 𝐠𝐫𝐨𝐰, 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝 𝐚 ğ©ğ¡ğžğ§ğ¨ğ¦ğžğ§ğšğ¥ 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲.𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐓𝐄 𝐒𝐀𝐋𝐄 ğˆğğ•ğ„ğ’ğ“ğŽğ‘ğ’ 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐆𝐄𝐓 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒 ğ“ğŽ 𝐓𝐇𝐄 ğ“ğŽğŠğ„ğ 𝐀𝐃𝐃𝐑𝐄𝐒𝐒 ğğ‘ğˆğŽğ‘ ğ“ğŽ 𝐋𝐀𝐔𝐍𝐂𝐇
                                                    📍 𝐏𝐑𝐈𝐕𝐀𝐓𝐄 𝐒𝐀𝐋𝐄 ğ€ğ‹ğ‹ğŽğ‚ğ€ğ“ğˆğŽğğŸ“
ğŸ•ğŸŽ% 𝐋𝐏 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐙𝐢𝐨𝐧 ğ“ğ¨ğ¤ğžğ§ (ğ¥ğ¨ğœğ¤ğžğ 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐰𝐨 ğ²ğžğšğ«ğ¬)
ğŸ‘ğŸŽ% 𝐏𝐫𝐞-ğ’ğšğ¥ğž ğŒğšğ«ğ¤ğžğ­ğ¢ğ§ğ 
                                              ✎ 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐂 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐀𝐋𝐄 ğˆğğ…ğŽğ‘ğŒğ€ğ“ğˆğŽğ ✎
-𝐇𝐚𝐫𝐝 𝐂𝐚𝐩: ğŸ‘ğŸŽğŸŽ 𝐁𝐍𝐁
-𝐒𝐨𝐟𝐭 𝐂𝐚𝐩: ğŸğŸŽğŸŽ 𝐁𝐍𝐁
-ğğ«ğ¢ğœğž: (.ğŸŽğŸğŸ•ğŸ“ - 𝐁𝐍𝐁)
-𝐌𝐀𝐗 𝐛𝐮𝐲/ğ–ğšğ¥ğ¥ğžğ­ - ğŸğŸŽ 𝐁𝐍𝐁
-𝐌𝐈𝐍 𝐁𝐮𝐲/ğ–ğšğ¥ğ¥ğžğ­ - 𝟏 𝐁𝐍𝐁
*20% Released Upon Launch
*10% Released Monthly for 8 Months
                                                        👑  ğğ”𝐁𝐋𝐈𝐂 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐀𝐋𝐄 ğ€ğ‹ğ‹ğŽğ‚ğ€ğ“ğˆğŽğ 👑
-ğŸ•ğŸŽ% ğšğğğžğ 𝐭𝐨 𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐢𝐭𝐲 (ğ‹ğ¨ğœğ¤ğžğ 𝐟𝐨𝐫 𝐓𝐰𝐨 ğ˜ğžğšğ«ğ¬)
-ğŸ‘ğŸŽ% 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐨𝐬𝐭 𝐋𝐚𝐮𝐧𝐜𝐡 ğŒğšğ«ğ¤ğžğ­ğ¢ğ§ğ 


ğ“ğŽğ“ğ€ğ‹ 𝐋𝐏 ğ€ğ‚ğ‘ğŽğ’ğ’ ğğŽğ“ğ‡ 𝐏𝐑𝐄-𝐒𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐁𝐄 ğ€ğğğ‘ğŽğ—ğˆğŒğ€ğ“ğ„ğ‹ğ˜ ğŸ‘ğŸ“ğŸŽ 𝐁𝐍𝐁 ($210,ğŸŽğŸŽğŸŽ) 𝐖𝐈𝐓𝐇 𝐁𝐍𝐁 𝐁𝐄𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐑𝐈𝐂𝐄𝐃 𝐀𝐓 ğ€ğğğ‘ğŽğ—ğˆğŒğ€ğ“ğ„ğ‹ğ˜ $6ğŸŽğŸŽ.
                                                         ğŸŽ¯ ğƒğŽ ğ˜ğŽğ”ğ‘ ğŽğ–ğ 𝐑𝐄𝐒𝐄𝐀𝐑𝐂𝐇 ğŸŽ¯
ğğ¥ğžğšğ¬ğž 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 ğ¬ğ¡ğšğ§ğž@𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧.𝐢𝐨 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 ğ¡ğšğ¯ğž 𝐚𝐧𝐲 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 ğ©ğ«ğ¢ğ¯ğšğ­ğž ğ¬ğšğ¥ğž 𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐲 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐲𝐨𝐮 ğ¡ğšğ¯ğž 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐭𝐡𝐞 ğ©ğ«ğ¨ğ£ğžğœğ­ ğ¢ğ­ğ¬ğžğ¥ğŸ.

ğ˜ğŽğ” 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐑𝐄𝐂𝐄𝐈𝐕𝐄 𝐀 ğğ„ğ‘ğ’ğŽğğ€ğ‹ ğ‚ğŽğğ…ğˆğ‘ğŒğ€ğ“ğˆğŽğ 𝐄𝐌𝐀𝐈𝐋 𝐀𝐍𝐃 ğ‚ğŽğğ“ğ€ğ‚ğ“ ğˆğğ…ğŽğ‘ğŒğ€ğ“ğˆğŽğ ğ…ğŽğ‘ ğŽğ”ğ‘ 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐖𝐇𝐄𝐍 𝐒𝐔𝐁𝐌𝐈𝐓𝐓𝐄𝐃 :)

𝐖𝐄𝐁𝐒𝐈𝐓𝐄:  (LAUNCHES 11/3 at 8pm EST)

𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄𝐏𝐀𝐏𝐄𝐑:  

ğ’ğŽğ‚ğˆğ€ğ‹ 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀
-𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐠𝐫𝐚𝐦 - @VizionToken
-ğ“ğžğ¥ğžğ ğ«ğšğ¦ @ViZionToken
-ğ‘ğžğğğ¢ğ­ @ViZionToken
-𝐃𝐢𝐬𝐜𝐨𝐫𝐝 @ViZionToken
-𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤 @ViZionToken
                                          🛡  ğğ¥ğžğšğ¬ğž 𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐁𝐍𝐁 (BEP-20) 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐢𝐬 ğšğğğ«ğžğ¬ğ¬ 𝐨𝐧𝐥𝐲 🛡
𝐏𝐋𝐄𝐀𝐒𝐄 ğƒğŽğ”ğğ‹ğ„ 𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐑𝐈𝐏𝐋𝐄 𝐂𝐇𝐄𝐂𝐊 𝐓𝐇𝐈𝐒 (BEP-20 / BNB) 𝐖𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐀𝐃𝐃𝐑𝐄𝐒𝐒:


bnb1khqu84s7gz3lm0nnz47j4attl3lr4tgg6l8cpx

Memo

2897851132
 

𝐖𝐀𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆:  
ğ”ğğ…ğŽğ‘ğ“ğ”ğğ€ğ“ğ„ğ‹ğ˜, 𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 𝐔𝐍𝐀𝐁𝐋𝐄 ğ“ğŽ 𝐇𝐄𝐋𝐏 𝐈𝐅 𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐈𝐒 ğğŽğ“ 𝐀𝐃𝐃𝐄𝐃 ğ‚ğŽğ‘ğ‘ğ„ğ‚ğ“ğ‹ğ˜.  ğˆğ… ğ˜ğŽğ” 𝐔𝐒𝐄 𝐓𝐇𝐄 ğ–ğ‘ğŽğğ† 𝐀𝐃𝐃𝐑𝐄𝐒𝐒, ğ˜ğŽğ”ğ‘ 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐒 ğ‚ğŽğ”ğ‹ğƒ 𝐀𝐍𝐃 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐁𝐄 ğ‹ğŽğ’ğ“. 𝐀𝐋𝐋 ğ“ğ‘ğ€ğğ’ğ€ğ‚ğ“ğˆğŽğğ’ 𝐀𝐑𝐄 𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 ğğ‹ğŽğ‚ğŠğ‚ğ‡ğ€ğˆğ ğ“ğŽ 𝐕𝐄𝐑𝐈𝐅𝐘.  ğğ‹ğ„𝐀𝐒𝐄 𝐁𝐄 𝐕𝐄𝐑𝐘 𝐂𝐀𝐑𝐄𝐅𝐔𝐋.
𝐓𝐄𝐋𝐄𝐆𝐑𝐀𝐌 𝐔𝐒𝐄𝐑𝐍𝐀𝐌𝐄 *
𝐖𝐀𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐀𝐃𝐃𝐑𝐄𝐒𝐒: (Your Wallet Address / BEP-20 BNB) *
ğ€ğŒğŽğ”ğğ“ ğ‚ğŽğğ“ğ‘ğˆğğ”ğ“ğ„ğƒ: *
𝐓𝐗 𝐈𝐃: (Transaction ID) *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy