S8 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN. JAWAB KE SEMUA SOALAN. TERIMA KASIH.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1. Rajah 1 berkaitan dengan ciri - ciri tamadun. *
1 point
Captionless Image
2. Bagaimanakah ciri kehidupan bandar yang bertamadun menurut pandangan cendekiawan Islam? *
1 point
3. Sistem demokrasi diwarisi daripada tamadun Yunani. Mengapakah sistem tersebut masih diamalkan sehingga kini? *
1 point
4. Dalam buku Republic, Plato menghuraikan struktur kerajaan yang baik. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan saranan Plato tersebut? *
1 point
5. Dialog berikut mungkin berlaku pada abad ke- 9 Masihi. *
1 point
Captionless Image
6. Bagaimanakah pemerintah kerajaan Agraria di Asia Tenggara memajukan sektor pertanian? *
1 point
7. Masyarakat Arab Jahiliah mengamalkan Sistem Kabilah. Apakah kesan amalan sistem tersebut? *
1 point
Captionless Image
8. Masyarakat Arab pada Zaman Jahiliah sering bergaduh sesama sendiri. Mengapakah pergaduhan tersebut berlaku? *
1 point
9. Pada tahun 630 Masihi, Nabi Muhammad SAW telah menguasai semula kota Makkah. Apakah kesan peristiwa tersebut? *
1 point
10. Gambar 3 menunjukkan sambutan Maal Hijrah di Malaysia. *
1 point
Captionless Image
11. Kerajaan Bani Umaiyah telah menubuhkan beberapa bahagian dalam pentadbiran. Apakah bahagian tersebut? *
1 point
Captionless Image
12. Kerajaan Bani Umaiyah telah memperkenalkan sistem hijabah bertujuan untuk *
1 point
13. Sistem sosial masyarakat Melayu berubah selepas kedatangan islam. Apakah perubahan tersebut? *
1 point
14. Ajaran Islam disebarkan dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara secara aman dan tertib.Keadaan tersebut berlaku kerana masyarakat Asia Tenggara *
1 point
15. Adat Perpatih yang diamalkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan mempunyai ciri matrilineal. Apakah ciri matrilineal dalam adat tersebut? *
1 point
16. Zilullah fil-alam adalah gelaran raja selepas kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Apakah kesan penggunaan gelaran tersebut? *
1 point
17. Revolusi Perindustrian menyebabkan Britain dan kuasa Eropah lain bertindak menguasai negara lain. Mengapakah Britain dan kuasa Eropah lain bertindak demikian? *
1 point
18. Antara yang berikut yang manakah ciri zaman gelap di Eropah? *
1 point
Captionless Image
19. Pada abad ke-20, kapal korek mula digunakan dalam kegiatan perlombongan di Tanah Melayu. Apakah kesan penggunaan kapal korektersebut? *
1 point
20. Mengapakah undang-undang berikut dilaksanakan di Tanah Melayu ?Enakmen Pendaftaran Sekolah 1920 *
1 point
21. Perkembangan teknologi telegraf pada abad ke-17, telah membantu kuasa - kuasa Barat menjalankan kegiatan imperialisme diAsia Tenggara. Bagaimanakah perkembangan tersebut membantu kegiatan imperialisme? *
1 point
22. Penjajah Sepanyol memperkenalkan Sistem Encomienda di Filipina. Mengapakah penduduk Filipina tidak berpuas hati terhadap sistem tersebut? *
1 point
23. Rentap adalah wira masyarakat Iban yang menentang pentadbiran Brooke diSarawak. Apakah tindakan beliau untuk menentang pentadbiran Brooke? *
1 point
24. Penghulu Dol Said telah melakukan penentangan terhadap British di Naning antara tahun 1831 hingga tahun 1833. Mengapakah beliau menentang British? *
1 point
25. Gambar 4 adalah pemerintah Johor yang berusaha menghalang campur tangan British *
1 point
Captionless Image
26. Itali dan Jerman adalah dua buah negara bangsa moden di Eropah pada abad ke-19. Apakah kaedah yang digunakan untuk memajukan negara tersebut? *
1 point
27. Apakah faktor yang menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948? *
1 point
28. Malayan Union memperkenalkan prinsip kerakyatan jus soli. Mengapakah orang Melayu menentang kerakyatan tersebut ? *
1 point
29. Pada tahun 1951, Dato’ Onn bin Jaafar mencadangkan agar keahlian UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu. Mengapakah beliau bertindak sedemikian? *
1 point
30. Apakah yang dilaksanakan oleh pemimpin Tanah Melayu pada tahun 1950-an untuk merealisasikan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu? *
1 point
31. Apakah peristiwa yang dapat dikaitkan dengan peribahasa berikut? *
1 point
Captionless Image
32. Pembentukan Malaysia telah ditentang oleh Indonesia kerana menganggap Malaysia sebagai satu bentuk penjajahan baharu. Siapakah dalang di sebalik anggapan tersebut? *
1 point
33. Gambar 5 menunjukkan Jata Negara kita Malaysia. *
1 point
Captionless Image
34. Pilihan raya kecil diadakan di mana-mana kawasan di negara kita sekiranya wakil rakyat *
1 point
35. Bendera Jalur Gemilangyang menjadi kebanggaan bangsa dan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia mesti berbangga dengan bendera tersebut kerana ia adalah lambang *
1 point
36. Bagaimanakah matlamat Rancangan Malaya Pertama untuk membangunkan kawasan luar bandar dapat dicapai? *
1 point
Captionless Image
37. Kerajaan telah memperkenalkan program pembangunan in-situ melalui Dasar Pertanian Negara (DPN). Apakah tujuan program tersebut? *
1 point
38.Pernyataan berikut adalah cabaran kelapan Wawasan 2020. *
1 point
Captionless Image
39. Perang Dunia Pertama tercetus pada tahun1914. Apakah faktor yang menyebabkan perang tersebut ? *
1 point
40. Tokoh berikut adalah pemimpin Jerman yang dituduh mengingkari Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919. *
1 point
Captionless Image
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #ILoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy