QÜESTIONARI PER A VALORAR LA UTILITAT DE LA FORMACIÓ VINCULADA A L’EMPRESA QUE S’OFEREIX EN EL GRAU DE PEDAGOGIA
El present qüestionari ha estat elaborat per Cristina Suárez sota la supervisió del professor Antoni Navío en el marc del Treball de Final de Grau de Pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona. L’objectiu d’aquest instrument és recollir informació sobre la relació que existeix entre les competències que s’han posat en joc en la formació del professional de la pedagogia amb les competències que desenvolupen els i les pedagogues en les organitzacions, amb la finalitat d’evidenciar si les competències implicades en la formació universitària del pedagog són coherents amb les necessitats de l’àmbit de l’empresa.

Moltes gràcies per les teves aportacions!
1.Gènere:
2.Edat: *
Your answer
3.Activitat de l'empresa on treballes com a pedagog/a: *
Your answer
4.A quina àrea, departament o servei t'ubiques dins d'aquesta empresa? *
Your answer
5.Descriu de forma molt sintètica les principals funcions que desenvolupes: *
Your answer
6.Estudis universitaris realitzats: *
Required
7.Any de finalització dels estudis universitaris en Pedagogia: *
Your answer
8.Creus que la formació vinculada a l'àmbit de l'empresa que vas rebre al llarg dels estudis universitaris en Pedagogia s'ajustava a les necessitats professionals dels pedagogs/gues? (sí o no) Per què? *
Your answer
9.Per tal de desenvolupar les teves funcions i tasques com a pedagog/a en l'àmbit d'empresa has hagut de realitzar alguna altra formació complementària? En cas negatiu pots passar a l'ítem 14. *
Required
10.Quin tipus de formació?
11.Escriu quina va ser l'especialitat, la durada i el centre de la formació de la pregunta anterior.
Your answer
12.Quan de temps vas trigar, un cop finalitzada la carrera, en realitzar una formació complementària en aquest àmbit?
13.Quins van ser els motius pels quals vas decidir fer aquests estudis complementaris?
Your answer
14.Quina és la teva satisfacció dels estudis universitaris en Pedagogia sobre la formació en l'àmbit d'empresa? (on 0 és molt baixa i 10 molt alta). *
15.En quin àmbit va ser la teva primera feina com a Pedagog/a? *
Required
16.Anys d'experiència en l'àmbit de l'empresa com a Pedagog/a? *
Your answer
17.COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
17.1-Valora en una escala de l'1 al 5 (on 1 és molt baix i 5 molt alt), el nivell d'ADQUISICIÓ que creus que vas assolir amb la formació inicial universitària. *
1
2
3
4
5
Dissenyar plans, programes i/o projectes formatius.
Dissenyar propostes innovadores de formació.
Desenvolupar recursos formatius en contextos laborals.
Diagnosticar necessitats formatives.
Programar accions formatives vinculades a les necessitats de l'organització.
Analitzar les necessitats de l'organització.
Avaluar les activitats de formació de l'organtizació.
Dissenyar processos de selecció i reclutament de personal.
Portar a terme processos de selecció i reclutament de personal.
Desenvolupar el sistema de promoció de la formació.
Aplicar tècniques i estratègies d'assessorament, orientació, consultoria i mediació en l'organització.
Supervisar processos formatius (plans, programes, accions, recursos, etc).
Desenvolupar estratègies i tècniques en la dinamització de grups.
Desenvolupar i/o aplicar processos i models de gestió de la qualitat en els processos de formació.
Realitzar estudis prospectius, avaluatius i crítics sobre les característiques, necessitats i demandes formatives.
Avaluar plans, programes, accions i recursos formatius.
Avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge.
Dissenyar mètodes d'avaluació.
Coordinar-se amb altres professionals de l'empresa.
Gestió del procés formatiu en l'àrea o departament de l'organització.
17.2-Valora en una escala de l'1 al 5 (on 1 és molt baix i 5 molt alt), el nivell d'APLICACIÓ en el teu lloc de treball actual. *
1
2
3
4
5
Dissenyar plans, programes i/o projectes formatius.
Dissenyar propostes innovadores de formació.
Desenvolupar recursos formatius en contextos laborals.
Diagnosticar necessitats formatives.
Programar accions formatives vinculades a les necessitats de l’organització.
Analitzar les necessitats de l’organització.
Avaluar les activitats de formació de l’organització.
Dissenyar processos de selecció i reclutament de personal.
Portar a terme processos de selecció i reclutament de personal.
Desenvolupar el sistema de promoció de la formació.
Aplicar tècniques i estratègies d’assessorament, orientació,consultoria i mediació en l’organització.
Supervisar processos formatius (plans, programes, accions, recursos, etc).
Desenvolupar estratègies i tècniques en la dinamització de grups.
Desenvolupar i/o aplicar processos i models de gestió de la qualitat en els processos de formació.
Realitzar estudis prospectius, avaluatius i crítics sobre les característiques, necessitats i demandes formatives.
Avaluar plans, programes, accions i recursos formatius.
Avaluar processos d’ensenyament i aprenentatge.
Dissenyar mètodes d’avaluació.
Coordinar-se amb altres professionals de l’empresa.
Gestió del procés formatiu en l’àrea o departament de l’organització.
18.Quines altres competències, que anteriorment no s'han esmentat, consideres importants?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Universitat Autònoma de Barcelona. Report Abuse - Terms of Service