Formularz zgłoszenia na szkolenie ARK SKILLS CORPORATION™
Ten formularz służy do zapisania się na dowolne szkolenie z oferty ARK SKILLS CORPORATION™. Zgłoszenie dotyczy konkretnego terminu wybranego szkolenia.
Email address
Wybierz szkolenie.
Poniżej znajduje się alfabetycznie ułożona lista szkoleń otwartych oferowanych przez naszą firmę, możesz zapisać się na kilka jednocześnie.
COACHING CLINIC® DLA HR (CCH)
OBSŁUGA KLIENTA METODĄ NASM™ (OKN)
PROSPECTING METODĄ NASM™ (PMN)
RADICAL NEGOTIATOR™ INTENSIVE (RNI)
RADICAL NEGOTIATOR™ PRO (RNP)
SPEED UP™ EFFECTIVENESS (SUE)
SPEED UP™ MANAGEMENT (SUM)
SPEED UP™ SALES (SUS)
SPEED UP™ PERSONAL BRANDING (SUP)
SPRZEDAŻ METODĄ NASM™ (SMN)
TELESPRZEDAŻ METODĄ NASM™ (TMN)
TOP MANAGER™ (TOM)
TRENER I COACH BIZNESU + COACHING CLINIC® (TCB)
TRENING OBRONY CENY DLA SPRZEDAWCÓW (TOC)
SPRZEDAŻ I OBSŁUGA KLIENTA DLA HOTELI (SOK)
UP I CROSS-SELLING METODĄ NASM™ (UCS)
ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ METODĄ NASM™ (ZSN)
Podaj dane płatnika / osoby zgłaszającej
Twoje dane są chronione. Użyjemy ich wyłącznie do kontaktu z Tobą i przesłania wszystkich niezbędnych informacji, zawsze możesz tez je zmienić lub usunąć pisząc na adres office@ark-skills.com.
Nazwisko, imię osoby zgłaszającej
Your answer
E-mail osoby zgłaszającej
Your answer
Nr telefonu osoby zgłaszającej
Your answer
Podaj dane uczestnika szkolenia
Jeżeli to te same dane co osoby zgłaszającej, możesz pominąć ten krok. Twoje dane są chronione. Użyjemy ich wyłącznie do kontaktu z Tobą i przesłania wszystkich niezbędnych informacji, zawsze możesz tez je zmienić lub usunąć pisząc na adres office@ark-skills.com.
Nazwisko i imię uczestnika szkolenia
Jeżeli dane są inne niż osoby zgłaszającej
Your answer
E-mail uczestnika szkolenia
Jeżeli dane są inne niż osoby zgłaszającej
Your answer
Nr telefonu uczestnika
Jeżeli dane są inne niż osoby zgłaszającej
Your answer
Podaj dane do faktury
Jeżeli to te same dane co osoby zgłaszającej, możesz pominąć ten krok. Twoje dane są chronione. Użyjemy ich wyłącznie do kontaktu z Tobą i przesłania wszystkich niezbędnych informacji, zawsze możesz tez je zmienić lub usunąć pisząc na adres office@ark-skills.com.
Nazwa firmy (do faktury)
Jeżeli nie potrzebujesz faktury na firmę nie wypełniaj tego pola
Your answer
Adres (do faktury)
Jeżeli nie potrzebujesz faktury na firmę nie wypełniaj tego pola
Your answer
NIP (do faktury)
Jeżeli nie potrzebujesz faktury na firmę nie wypełniaj tego pola
Your answer
Uwagi
Your answer
Życzenia dotyczące posiłków
Jeżeli posiadasz kod rabatowy wpisz go tutaj:
Your answer
Akceptacja regulaminu
1. Organizator szkolenia. 1.1. Szkolenie organizuje Korporacja Umiejętności – ARKA Marcin Rogowski, z siedzibą - ul. Jutrzenki 14, 32-091 Michałowice, NIP 6771501996 zwana dalej Organizatorem.2. Zakres usługi. 2.1. Zakres dla wybranego szkolenia jest zgodny z ofertą dostępną na stronie www.ark-skills.com, w zakładce – szkolenia otwarte 3. Zgłoszenie uczestnictwa. 3.1.Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza on-line i wiążą zgłaszającego do zapłaty ustalonej kwoty za szkolenie. 3.2. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 3.3. Organizator ma prawo odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny. 3.4. Dopuszczalne jest zgłoszenie w terminie krótszym niż 7 dni po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z biurem. 3.5. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkolenia. 3.6. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata całej sumy za szkolenie. 4. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu. 4.1. Z uwagi na warsztatowy i interpersonalny charakter pracy rezygnacja ze szkolenia jest możliwa wyłącznie pod warunkiem zapewnienia przez Organizatora uzupełnienia grupy. 4.2. Istnieje możliwość przekazania lub odsprzedania miejsca innemu uczestnikowi. 5. Zmiany terminu lub odwołanie szkolenia. 5.1. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub zaproponuje inny termin szkolenia. 5.2. Jeżeli uczestnik nie zaakceptuje nowego terminu szkolenia, Organizator zwróci wpłaconą kwotę za szkolenie. 5.3. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi na rachunek wskazany przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian programu szkolenia 7. W przypadkach losowych organizator ma prawo do zmiany trenera prowadzącego, na trenera o podobnych kwalifikacjach. 8. Ceny szkoleń 8.1. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, przerwy kawowe, obiad. 8.2. Cena szkolenia nie obejmuje: kosztu zakwaterowania, dojazdu, parkingu, itp. 9. Reklamacje 9.1. Reklamacje należy składać na adres: office@ark-skills.com. 10. Ochrona danych 10.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. 10.2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Korporacja Umiejętności - ARKA.10.3. W przypadku szkoleń rejestrowanych środkami audio-video, zamawiający wysyłając swoje zgłoszenie wyraża zgodę na taką rejestrację.10.4. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć ze szkolenia z jego udziałem do celów marketingowych o ile nie złoży w tej sprawie odrębnego oświadczenia.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms