HÄLSOENKÄT
Japansk spetsklubbs insamling av data för att kunna ha bra underlag för Japansk Spets framtid. Senaste inlämningsdatum är 15/2 2020
http://japansk-spetsklubb.se/
Email address *
Hundens namn *
Ange hundens namn i stamtavlan, är hunden ej registrerad ange X
Your answer
Hundens registreringsnummer *
ange registeringsnummer, är hunden ej registrerad ange X
Your answer
Kön *
Födelseår *
Your answer
Mankhöjd
Mät hur hög hunden är i cm från manken ner till golvet , manken är skulderbladens högsta punkt.
Your answer
Färg *
Vikt *
ange vikt i kg
Your answer
Är din uppfödare ansluten i JSK?
Hur "använder" du din hund
man kan ange flera alternativ
1. Hur bedömer du hundens allmäntillstånd
Har din japanska spets ofta återkommande problem av något slag?
Beskriv i så fall dessa med egna ord:
Your answer
2. Hunden lever inte längre
Om hunden inte lever längre, hur gammal blev den?
Your answer
Vad var orsaken till att den dog/ blev avlivad
Om hunden dog/ blev avlivad på grund av sjukdom
vilken sjukdom, beskriv
Your answer
3. kastrering/sterilisering
Är hunden kastrerad eller steriliserad
Om ja, varför och vid vilken ålder?
Medicinska eller beteendemässiga orsaker (i så fall vilka?)
Your answer
4. Testiklar hanar
Kryssa i det alternativ som stämmer
5 Hudproblem/klåda/parasiter
Har din hund haft upprepade/eller långvariga hudproblem/klåda?
Om ja, vid vilken ålder debuterade problemen?
Your answer
Hur visade sig problemen i huden ?
Symptom
Har en utredning av hudproblem skett av veterinär med speciellt intresse av hudsjukdomar ?
A: Har problemen i huden visat sig vara orsakade av Parasiter?
orsak?
ange vad/vilka
B: Har problemen i huden visat sig vara orsakade av hudinfektioner?
Orsak
C: Har problemen i huden visat sig vara orsakade av allergi?
Orsak
Har diagnosen fastställts genom hudtest hos veterinär?
vid annan metod ange vilken på other
6. Öron
Har hunden någon gång haft problem med öronen?
Hur ofta?
Diagnos?
Your answer
7. Ögon
Har hunden rinniga ögon?
Har hunden någon gång haft problem med ögonen?
om ja ange hur ofta? Om inga problem ange nej.
diagnos:
Your answer
Är hunden ögonlyst hos veterinär?
om ja ange ögonlysningsresultatet på other
8. Mag- och tarmproblem
Har hunden någon gång haft problem med mage och/eller tarm?
Om ja, hur ofta?
Om ja, vilket/vilka problem?
förklara
Your answer
Är diagnosen ställd hos veterinär?
Om ja, vilken diagnos ställdes?
Your answer
9. Andra infektioner
har hunden varit drabbad av andra infektioner (du kan ange flera)
Om ja, hur ofta?
10 Hjärtproblem
Har hunden fått diagnosen hjärtsjukdom eller hjärtfel?
Om ja, ange om möjligt diagnosen
Vid vilken ålder märktes problemen?
Your answer
11 Krampanfall, epilepsi
Har hunden någon gång haft någon (lindrigare eller svårare) form av kramper eller anfall av epileptisk karaktär?
Om ja, beskriv hur detta yttrade sig!
Vid vilken ålder började anfallen? Är hunden under behandling, vilken?
Your answer
Om ja, hur ofta?
12. Tumörer
Har hunden fått diagnosen tumör/ cancer?
Ålder vid diagnos
Your answer
Typ av tumör
Om ja, vilken behandling?
Your answer
13. Skelett och leder
Ange om hunden har (har haft) något av följande
Har diagnosen fastställts genom röntgen?
Är hunden röntgad för något av ovanstående?
14. Njurar och lever
Har hunden fått diagnos lever- eller njursjukdom?
Om ja ange om möjligt vilken diagnos
ange även vid vilken ålder upptäcktes besvären?
Your answer
15. Diabetes
Har hunden fått diagnosen diabetes?
Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
Your answer
16. Addisons sjukdom (underfunktion av binjurebarken)
Har hunden fått diagnosen Addison?
Hur gammal var hunden när diagnosen ställdes?
Your answer
17. Annan Hormonrubbning
Har hunden fått diagnosen
Vid vilken ålder upptäcktes sjukdomen?
Your answer
18 Skendräktighet
Blir Din tik skendräktig?
Om ja, hur ofta?
Om ej efter varje löp ange hur ofta.
Hur ofta löper din tik?
19. Livmoderinflammation
Är tiken behandlad för livmoderinflammation?
Om ja, vid vilken ålder?
Your answer
Fick hon sjukdomen i samband med:
Behandling
20. Prostatabesvär
Har hunden fått diagnos prostatasjukdom?
Ange om möjligt diagnosen
ange vid vilken ålder besvären upptäcktes?
Your answer
21. Tänder
Har hunden problem med tandsten?
Har hunden haft tandlossning?
Har hunden haft bölder vid tänderna
Problem med tänder från/vid vilken ålder?
Your answer
22. Andra sjukdomar Om hunden haft andra sjukdomar, ange vilka.
Ange också hundens ålder och behandling.
Your answer
23. Olycksfall
Har hunden drabbats av olycksfall som krävt veterinärvård?
om ja, ange:
24 Beteende
Anser Du att hunden uppför sig som Du förväntade Dig när Du skaffade en hund av denna ras?
Är hunden BPH testad?
Har Du upplevt något i hundens beteende som problematiskt?
Om ja, beskriv kort problemet
t ex skotträdsla, skygghet, hundilska, skällighet
Your answer
Är Du nöjd med Ditt val av ras?
Skulle du kunna tänka dig att skaffa en ny hund i samma ras igen?
Försök att ge en kort motivering till de 2 senaste svaren!
Eller ange saker du anser JSKs uppfödare bör uppmärksamma.
Your answer
Vill du bli medlem i JSK ?
Får JSK kontakta er?
Ange i så fall era kontaktuppgifter
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy