Αξιολόγηση Επαναπατρισμού (~5min)
Η έρευνα είναι μία ιδιωτική πρωτοβουλία και διεξάγεται από την ομάδα ανάπτυξης της Πλατφόρμας Διαχείρισης Εκκένωσης και Επαναπατρισμού της AncileTech. Στόχος της έρευνας είναι η αποτύπωση εμπειριών των πολιτών σε σχέση με την διαδικασία επαναπατρισμού που ακολουθήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19, καθώς επίσης και των προβλημάτων που αντιμετώπισαν μέχρι και την επιστροφή τους.

Τα αποτελέσματα θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε μία τεχνολογική λύση που θα συνδράμει στην βελτίωση της διαχείρισης παρόμοιων κρίσεων, με στόχο να καλύψουμε τόσο τις ανάγκες των κρατικών αρχών αλλά και των επηρεαζόμενων πολιτών.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και όλες οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες, σεβόμενοι την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο αποδέχεστε τη συμμετοχή σας στην έρευνα αυτή.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Θα μας βοηθούσατε αν προωθούσατε αυτή την σελίδα!

- (ENG text follows)

The research is a private initiative and is carried out by the development team of AncileTech's Evacuation and Repatriation Management Platform. The aim of the research is to capture the experiences of the citizens in relation to the repatriation process that was followed due to the COVID-19 pandemic, as well as the problems they faced until their return.

The results will help us develop a technological solution that will help improve the management of such crises by meeting the needs of both the state authorities and the affected citizens.

Your participation in the research is voluntary and all answers will be anonymous, respecting the protection of personal data. By completing the questionnaire you accept your participation in this research.

Thank you in advance for your participation.

You would help us if you were promoting this page!

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy