Σεμινάριο: Δημιουργία της Αποτελεσματικής Ομάδας

Η συμμετοχή – παρακολούθηση των εργασιών του σεμιναρίου έχει οριστεί στα 50 ευρώ
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 17 ώρες και ολοκληρώνεται σε δυο μέρες
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Η συμμετοχή στο σεμινάριο πιστοποιείται με ξεχωριστή βεβαίωση
    This is a required question
    This is a required question
    Must be a valid email address
    This is a required question
    This is a required question