Rejestracja uczestników spotkania z Pawłem Goźlińskim w ramach "Wawerskich Opowieści"
Harmonogram: 18 grudnia 2020, godzina 20:00
Adres: facebook.com/wielkiehistorie
Kontakt: biuro@wielkiehistorie.pl

Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Klauzuli informacyjnej na końcu formularza

Email *
Imię i nazwisko *
Wiek *
Kim jesteś? *
Czego oczekujesz po spotkaniu? *
Klauzula RODO
Klauzula informacyjna – "Wawerskie Opowieści"

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Fundacja na rzecz Wielkich Historii z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 77, 04-501 Warszawa, nr KRS: 0000321207, NIP: 7010164787.
2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących praw należy kontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail biuro@wielkiehistorie.pl
3.Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i Państwa udziału w warsztatach organizowanych w ramach projektu "Wawerskie Opowieści".
4. Podstawą przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych będzie Państwa zgoda, czyli art. 6 ust.1 RODO.
5. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną.
6. Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie do czasu zakończenia projektu, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
8. Posiadają Państwo:
a.prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b.prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
c.prawo do przenoszenia danych,
d.prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Jednakże niektóre dane, które Administrator jest zobowiązany przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie zostaną usunięte.
11. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Państwa uczestnictwo w spotkaniach.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy