3.13 УСАН БАССЕЙН, ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН УСАН САНГИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

  This is a required question
  This is a required question
  1. Эрэгтэй, эмэгтэй үйлчлүүлэгчдэд зориулсан тус тусдаа хувцас солих өрөөтэй (4)
  2. Үйлчлүүлэгч бүр тусдаа хувцасны шүүгээтэй (4)
  3. Ариун цэврийн өрөөний цэвэрлэгээг тогтмол хийдэг /цэвэрхэн/ (5)
  4. Усны гүн 2 метрээс дээш байх тохиолдолд усан доор гэрэлтүүлэгтэй (9)
  5. Чийг дулаан хэмжигчийг үйлчлүүлэгчид харагдахуйц байрлуулсан, ажиллагаатай (11)
  6. усан сангийн ус нь цэвэрхэн, гадны биет хөвөөгүй (12)
  7. Хөлийн гишгүүр, шал, үсрэлтийн тавцан, углааш нь цэвэрхэн, угааж халдваргүйтгэсэн (23)
  8. Аврах хантааз, цагираг, заагуур мод, хөвөгчөөр хангагдсан (24)
  9. Усан бассейны гүний хэмжээг заасан тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулсан (25)
  10. Бассейнаар үйлчлүүлэгчдийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдсан эсэхэд хяналт тавьдаг (29)
  11. Усан бассейнд орохдоо зориулалтын усны хувцас, малгай өмсүүлдэг (30)
  Please enter one response per row
  This is a required question