Sponsored Webinar 56 - IRIS BACKUP Review รู้จักบริการ CLOUD BACKUP ในไทย ต้านภัย Ransomware
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการส่งอีเมลตอบรับเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
ชื่อองค์กร *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
Email ที่ติดต่อได้ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ *
Your answer
ประเภทของธุรกิจ *
Required
ท่านต้องการรับข่าวสารด้าน Enterprise IT จาก TechTalkThai ผ่านทาง Email หรือไม่ *
ท่านต้องการพิจารณาระบบ Cloud เพื่อนำไปใช้ทำอะไร *
Required
ท่านต้องการทดสอบใช้งานระบบ Cloud ฟรีจาก IRIS Cloud หรือ IRIS Backup หรือไม่? โปรดระบุความต้องการเช่น ระบบปฏิบัติการ, CPU, RAM, Disk ที่ต้องการ หรือระบบสำรองข้อมูลที่ต้องการ เพื่อให้ทีมงานสามารถติดต่อกลับไปพร้อมพูดคุยในรายละเอียดดังกล่าว *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.