טופס הגשת עבודה לתערוכה השנתית - מחווה לקוילט המסורתי - Application form for the annual exhibition a tribute to the traditional Quilt
ההרשמה להצגת עבודה בתערוכה מיועדת לחברות "אגודה ישראלית למעשה טלאים" אשר חידשו חברותן לשנת 2019 בלבד
Registration for exhibit work is intended for "Israeli Quilters Association" which renewed their membership for 2019 only
1. הנני מתירה לצופים בתערוכה לצלם את העבודה בעת הצגתה
2. הנני מתירה ל "אגודה ישראלית למעשה טלאים" לצלם את העבודה ולפרסם את הצילום לקידום האגודה ומטרותיה.
3. הובא לידיעתי כי עבודתי אינה מבוטחת ואם ברצוני לבטחה, עלי לדאוג לבטוח באופן עצמאי.
4. האגודה לא תישא באחריות לאבדן או נזק כלשהו שייגרם לעבודה.
1. I allow viewers of the exhibition to photograph the work when it is presented
2. I allow the "Israeli Association of Patchwork" to photograph the work and publish the photograph to promote the association and its objectives.
3. It has been brought to my attention that my work is not insured and if I want to make it safe, I have to make sure to work independently.
4. The Association shall not be liable for any loss or damage caused to the work.
שם משפחה ושם פרטי בעברית או באנגלית / name *
עיר מגורים - City of residence *
שם העבודה - Work's name *
מידות העבודה - Works dimensions *
תיאור העבודה, מקור ההשראה בקיצור - The work's description, the source of inspiration in short *
האם תיפרת בעצמך? Did you quilt by yourself *
Required
אם לא תיפרת בעצמך - שם המתפרת If you did not quilt yourself - the name of the quilter
טכניקות: Techniques: *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy