ลงทะเบียนการรับประกัน
ข้อมูลหลัก (Main Information)
หมายเลขบัตรรับประกัน (Warranty No.) *
Your answer
ติดตั้งโดย (Installed By) *
Your answer
จังหวัด (Province) *
ข้อมูลเจ้าของรถ (Owner Information)
ชื่อ - นามสกุล (Name) *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number) *
Your answer
ข้อมูลเกี่ยวกับรถ (Car Information)
ยี่ห้อ (Car Make) *
รุ่น (Car Model) *
Your answer
ทะเบียนรถ (License Plate No.) *
Your answer
รายละเอียดการติดตั้ง (Installation Detail)
กระจกบานหน้า (Front Windshield) *
กระจกบานข้างและหลัง (Side and Back Window) *
เงื่อนไขการรับประกัน
1. การรับประกันจะคุ้มครองในกรณีที่เกิดการลอก/ร่อนของฟิล์ม หรือเกิดฟองอากาศ ภายในระยะเวลารับประกัน 7 ปี
2. การรับประกันจะคุ้มครองก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ติดตั้งฟิล์มจากร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการติดตั้่งฟิล์ม MAXXMA เท่านั้น
3. หากพบปัญหาที่เกิดจากการติดตั้ง กรุณานำรถไปแก้ไข ณ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการที่เป็นผู้ติดตั้งให้ ภายใน 7 วัน
4. การรับประกันจะคุ้มครองฟิล์มของท่าน ตราบที่ท่านใช้งานอย่างถูกวิธี และกรุณาเก็บโลโก้และรหัสฟิล์มบนกระจกที่ติดตั้งอย่างน้อยบานละ 1 จุด
5. ถ้าหากพบว่าฟิล์มที่ติดตั้งไปมีปัญหา ทางบริษัทหรือตัวแทนจำหน่าย จะทำการเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่โดยไม่คิดค่าติดตั้ง ภายใน 3 ปีแรกของการรับประกัน
6. การรับประกันให้สิทธิ์ประโยชน์แก่เจ้าของรถที่ระบุไว้ด้านบนของแบบฟอร์มนี้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้
ข้อปฎิบัติและการดูแลรักษา
1. ห้ามเลื่อนกระจกขึ้น-ลง หลังติดตั้งฟิล์มเป็นเวลา 7 วัน
2. ทำความสะอาดฟิล์มด้วยน้ำผสมสบู่อ่อนๆ แล้วเช็ดแห้งด้วยผ้านุ่มและสะอาด
3. ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกที่มีส่วนผสมของแอมโมเนียโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้สารเคลือบผิวฟิล์มเสียหาย
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Wongbrother Intertrade Co., Ltd.. Report Abuse - Terms of Service