ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฯ ในวันที่ 6 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้จัดการแข่งขันฯ จึงจำเป็นต้องขอปิดรับสมัครเร็วกว่ากำหนดการที่แจ้งไว้ ผู้จัดการแข่งขันต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ทั้งนี้หวังว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจากท่านในปีถัดไป
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy