แบบสอบถามความพึ่งพอใจ(설문지)
2017 Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn
1. SchoolName ชื่อโรงเรียน *
2. ความพึงพอใจในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ (컴퓨터실만족도) *
3. ใช้ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือไม่?(학교에서 수업을 위하여 컴퓨터실을 사용하십니까?) *
4. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อสัปดาห์ในชั้นเรียน?(한 주에 컴퓨터 수업은 몇 시간입니까?) *
5. นักเรียนใช้ห้องคอมพิวเตอร์นอกเวลาเรียนหรือเปล่า?(수업이 없을 때 당신은 개인적으로 컴퓨터실을 이용하십니까?) *
6.นักเรียนคิดว่าการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ในการสร้างวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายในชีวิตหรือเปล่า ?(인터넷 검색이 당신의 비전이나 삶의 목표형성을 위한 정보수집에 도움이 된다고 생각하십니까?) *
7. นักเรียนคิดว่าการมีห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ทำให้มีโอกาสในการค้นคว้าข้อมูลมากกว่าแต่ก่อนหรือเปล่า?(컴퓨터실이 생기기 전보다 현재 자료 검색의 기회가 많습니까?) *
8. นักเรียนคิดว่าภาพลักษณ์ของ“ซัมซุงประกันชีวิต”เป็นอย่างไร?(당신의 "삼성생명"에 대한 이미지는 어떻습니까?) *
9. ทัศนคติผู้ปกครองของนักเรียนต่อ“ซัมซุงประกันชีวิต”เป็นอย่างไร? ("삼성생명"에 대한 부모님의 태도는 어떻습니까?) *
Submit
This form was created inside of KOREA FOOD FOR THE HUNGRY INTERNATIONAL. Report Abuse - Terms of Service