แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุม อบต.หนองพันทา
การขออนุญาตใช้ห้องประชุมให้เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา เรื่อง การกำหนดระเบียบการขอใช้และอัตราเรียกเก้บค่าบำรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา วันที่ 27 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง
ชื่อ ฝ่าย/กอง/หน่วยงาน/บริษัท/กลุ่ม *
หน่วยงาน *
อำเภอ
จังหวัด
เบอร์โทรติดต่อ *
อีเมล์ *
ขออนุญาตใช้ห้องประชุมในวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
วันที่ขอใช้ห้องประชุมเสร็จ *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
เรื่องที่ประชุม/อบรม *
ประธานในการประชุม/อบรม *
อุปกรณ์ที่ต้องยืมใช้ในห้องประชุม *
กรณีอื่นๆโปรระบุ
ชุดเครื่องเสียง
ชุดโปรเจคเตอร์
โต๊ะ/เก้าอี้
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค
อื่นๆ
ไม่ขอยืม
อุปกรณ์
อุปกรณ์อื่นๆโปรดระบุ
กรณีอื่นๆโปรระบุ
ประเภทห้องที่จอง *
กรณีอื่นๆโปรระบุ
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม *
กรณีอื่นๆโปรระบุ
เอกสารที่ส่งเพิ่มเติมเมื่อรับการยืนยัน
กรณีอื่นๆโปรระบุ
ความพึงพอใจในระบบการจองห้องประชุม *
1=น้อยที่สุด 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สุด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy