Formularz Zgłoszenia uczestnictwa VIII Etnograficzny Rajd Rowerowy Śladami prof. Romana Reinfussa - 22 września 2019
Email address *
Rejestracja do VIII Etnograficznego Rajdu Rowerowego Śladami prof. Romana Reinfussa jest aktywna do 19 września 2019 roku. Wpisowe wynosi 10 zł - opłatę należy uiścić u prowadzącego przed startem w dniu rajdu.
Mieszkaniec Osiedla Nr 9 "Górne" w Gorlicach
TAK
NIE
mieszkańcy ulic: Andersa, Brzozowa, Dębowa, Dmowskiego, Graniczna, Leśna, Paderewskiego, Robotnicza, Sikorskiego, Ściegiennego, Wincentego Pola, Wspólna, Wyszyńskiego, Zagórzańska.
Imię i Nazwisko *
Your answer
Nazwa zespołu / grupy rowerowej (opcjonalnie)
Your answer
Wybierz rodzaj trasy *
Rok urodzenia *
Your answer
Miejscowość zamieszkania *
Your answer
W razie wypadku nie będę rościł roszczeń do Organizatorów. Jednocześnie proszę o nim powiadomić : *
Your answer
(podaj powyżej imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, telefon kontaktowy)
Oświadczam, że: *
TAK
zapoznałem/am się z regulamin VIII Etnograficznego Rajdu Rowerowego Śladami prof. Romana Reinfussa i zobowiązuję się go przestrzegać (dostępny pod adresem https://drive.google.com/open?id=1cIta2uSnI9GEe7U1hIxJRXwkteOd9qnO).
mój stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w VIII Etnograficznym Rajdzie Rowerowym Śladami prof. Romana Reinfussa
posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności do poruszania się po drogach publicznych
Wyrażam zgodę na: *
TAK
przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu podanego jako kontaktowy w związku z uczestnictwem w Rajdzie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że administratorem ww. danych oraz wizerunku są Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Portal Internetowy GorliceBike i Zarząd Osiedla nr 9 w Gorlicach oraz że mam prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Ponadto zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do udziału w ww. przedsięwzięciu. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych a zgodę powyższą udzielam w pełni świadomie.
wykonanie zdjęć z moim wizerunkiem oraz na wielokrotne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie tych lub uzyskanych ode mnie zdjęć z moim wizerunkiem przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Portal Internetowy GorliceBike i Zarząd Osiedla nr 9 w Gorlicach. Zgoda na rozpowszechnianie obejmuje także inne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę, przetwarzanie, przekaz i powielanie wykonanych zdjęć z moim wizerunkiem na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyłącznie w celu związanym z organizacją Rajdu oraz podczas relacji z niego i promowaniu jego przyszłych edycji.
Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział osoby nieletniej w rajdzie.
Należy ją wydrukować i dostarczyć w dniu Rajdu Organizatorom.
Imię i nazwisko rodzica, opiekuna prawnego, adres, telefon
Your answer
Wyrażam zgodę na udział nieletniego w VIII Etnograficznym Rajdzie Rowerowym Śladami prof. Romana Reinfussa w dniu 22 września 2019 roku.
TAK
Wyrażam zgodę.
Jednocześnie oświadczam, że na czas jego uczestnictwa w Rajdzie wyznaczam na jego opiekuna Pana/Panią:
Your answer
Pobierz zgodę by ją wypełnić i wydrukować klikając na link:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service