İTÜ Kalite Koordinatörlüğü Öğrenci Ders Memnuniyet Anketi
Değerli Öğrencilerimiz,
İstanbul Teknik Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde hazırlanan ders memnuniyet anketini bu dönem öğrencisi olduğunuz tüm dersler için ayrı ayrı cevaplamanızı rica etmekteyiz. Ankette öğrenci kimlik bilgisi sorulmamaktadır. Ankete verdiğiniz cevaplar KVKK kapsamında kullanılacaktır.

Click here for the English version of the survey : http://kalite.itu.edu.tr/coursesatisfaction
Değerlendirme yapacağınız dersin CRN kodunu giriniz. (Örn: 10657, 23647)
*
Değerlendirme yapacağınız dersin kodunu giriniz. (Örn: XYZ101)
*
Dönem boyunca ders ile ilgili edindiğiniz deneyimi göz önüne alarak aşağıdaki ifadelere katılma derecenizi belirtiniz. 
1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum.
Eğer ifade ile ilgili bir deneyiminiz yoksa "Fikrim Yok" seçeneğini seçiniz. 
*
1
2
3
4
5
Fikrim yok/Geçerli değil
Bu ders, mesleğe olan ilgimi ve motivasyonumu artırdı.
Bu dersin ön koşullarının dersin içeriğine uygun olduğunu düşünüyorum.
Ders, ders planında (syllabus) belirtilen içeriğe uygun olarak işlendi.
Dersin içerik ve materyali yeterli ve günceldi.
Ödevler ve projeler dersin anlaşılmasına katkıda bulundu.
Ödevler ve projeler ders dışında öğrenmeyi teşvik eder nitelikteydi.
Dersin sınıf ve laboratuvar dışında gerektirdiği iş yükü, ders kredisi (AKTS) ile uyumluydu.
Laboratuvar çalışmaları (varsa) ders içeriği ile uyumluydu.
Laboratuvardaki (varsa) donanım ve/veya yazılım yeterliydi.
Dersin sınav ve değerlendirmeleri dersin kazanımlarını ölçmek için yeterliydi.
Ders, programda görünen dilde işlendi.
Ders, programda görünen öğretim yöntemine (Çevrim İçi/Çevrim Dışı) uygun olarak işlendi.
Öğretim üyesinin dersi işleme ve öğrenciye bilgiyi aktarma şeklinden memnunum.
Öğretim üyesi derste uygun öğretim yöntem ve tekniklerini etkin bir şekilde kullandı.
Öğretim üyesi derslere her zaman düzenli ve hazırlıklı olarak katıldı.
Öğretim üyesi derslerde öğrencilerle yeterli ve aktif iletişim kurdu.
Öğretim üyesi dersi ilgi çekici hale getirmek için çaba sarfetti.
Öğretim üyesi, ödevleri, sınavları vb. makul bir süre içinde değerlendirdi ve duyurdu.
Öğretim üyesinin öğrencilerin dersi anlayıp anlamadığını önemsediğini düşünüyorum.
İleride bu öğretim üyesinden bir başka ders almak isterim.
Ders yardımcısı, dersle ilgili konularda (uygulama, laboratuvar uygulamaları, proje vb.) yardımcı olmaya ve tartışmaya istekliydi.
Ders yardımcısı ders saatleri dışında erişilebilirdi ve ayırdığı zaman yeterliydi.
Bu dersi almış olmaktan genel olarak memnunum.
Öğretim üyesinden genel olarak memnunum.
Ders yardımcısından genel olarak memnunum.
Lütfen dersin iyileştirilmesine yönelik ders içeriği ile ilgili görüş ve önerilerinizi belirtiniz (Öğretim üyesine iletilecektir).
Lütfen dersin işlenişi ile ilgili görüş ve önerilerinizi  belirtiniz  (Öğretim üyesine iletilecektir).
Lütfen ders yardımcıları ile ilgili görüş ve önerilerinizi  belirtiniz. (Ders yardımcısına iletilecektir)
Kayıtlı olduğunuz programın seviyesini belirtiniz.
*
Öğrencisi olduğunuz programı işaretleyiniz.
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy