ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปีพ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF >> https://bit.ly/2EAjaqx และสแกนใบสมัครส่งมาที่ csr.diw1@gmail.com
ดาวน์โหลดใบสมัคร word >> https://bit.ly/2HJXDzE
รายละเอียดการจัดทำรายงาน >> https://bit.ly/2XInCwn
รูปแบบเล่มรายงาน PDF >> https://bit.ly/2OrC0Vq
รูปแบบเล่มรายงาน word >> https://bit.ly/2HJXDzE
เกณฑ์การคัดเลือก >> https://bit.ly/2ESFpt3
แผนการดำเนินการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น >> https://drive.google.com/file/d/17SKJNh4ZZmIbbkIFv1Jc9V9MFP8N2VBT/view
Email address *
แบบฟอร์มลงทะเบียนการสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
ชื่อโรงงาน/บริษัท(ไทย) *
Your answer
ชื่อโรงงาน/บริษัท(อังกฤษ) *
Your answer
สถานที่ตั้ง *
Your answer
ประเภทอุตสาหกรรม *
Your answer
เลขที่ทะเบียนโรงงาน/ใบรับรองของการนิคม/ใบอนุญาตแต่งแร่ *
Your answer
บุคคลที่ติดต่อประสานงาน (โปรดระบุ คำนำหน้าชื่อด้วย) *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
เบอร์โทรสำนักงาน *
Your answer
เบอร์มือถือ *
Your answer
ขั้นตอนการสมัคร
กรุณาดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/2EAjaqx และสแกนใบสมัครส่งมาที่ csr.diw1@gmail.com

จัดส่งเอกสารการสมัครมาที่ : ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เอกสารที่ต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ ประกอบด้วย
1. เล่มรายงาน จำนวน 2 เล่ม และ CD จำนวน 2 ชุด
2. ใบสมัครฉบับจริง

*****จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 30 เมษายน 2562*****

>>แบบฟอร์มนี้จะส่งเข้าไปในอีเมลของท่าน เพื่อยืนยันการสมัคร หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับกรุณาโทรติดต่อ 0-2202-4025

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service