"Keliaujančios architektūros dirbtuvės – grįžtamojo ryšio link“

APIE PROJEKTĄ 2020

"Keliaujančios architektūros dirbtuvės" - tai vasaros atostogų metu vykstantis projektas, kuriuo yra siekiama atkreipti visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, dėmesį į kasdienę žmogų supančią aplinką ir parodyti, kad jos puoselėjimas gali būti įdomus, žaismingas ir įtraukiantis užsiėmimas, įgyvendinamas realiomis, daug materialių ir žmogiškųjų išteklių nereikalaujančiomis priemonėmis. Nuo 2013 metų iki 2019 metų "Keliaujančių architektūros dirbtuvių" metu buvo sukurti 52 objektai ir aplankyti 50 mažiausi Lietuvos miesteliai, dirbtuvėse dalyvavo daugiau kaip 350 savanorių.

Nuo 2013 metų vykdomas projektas keičiasi ir auga atsižvelgiant į dirbtuvių dalyvių pastabas ir komentarus. Projekto eiga ir darbo metodas kasmet yra atnaujinami siekiant atliepti iškilusius klausimus ir tos dienos poreikius.

Atsižvelgiant į Lietuvoje susiklosčiusią situaciją dėl COVID -19 viruso bei paskelbto karantino, “Keliaujančių architektūros dirbtuvių” organizatoriai, būdami atsakingi ir įvertinę situaciją, šią vasarą nevykdys kasmetinio projekto 7 mažiausiuose Lietuvos miesteliuose.

2020 metų vasarą dirbtuvių organizatoriai vykdys tyrimą “Keliaujančios architektūros dirbtuvės - grįžtamojo ryšio link”. Šių metų projektu - tyrimu, komanda toliau sieks bendradarbiauti su jau 2013-2019 metais dirbtuvėse dalyvavusiais miesteliais bei jų atstovais ir stengsis kiek galima detaliau pamatyti dirbtuves iš komandos savanorio bei kuratoriaus pozicijos.

Planuojamas tyrimas bus skirtas gilesnei grįžtamojo ryšio paieškai, įvykusių dirbtuvių apžvalgai ir rekomendacijų būsimoms dirbtuvėms parengimui. Tyrimu norime išsiaiškinti dirbtuvių įtaką miesteliui, geriau suprasti iškilusius iššūkius prižiūrint ir naudojant "Keliaujančių architektūros dirbtuvių" metu sukurtus objektus bei įdėmiau pasižiūrėti į dirbtuvių organizavimą ir vidinę šio projekto komunikaciją.

Norime pakviesti visus savanorius bei komandų kuratorius, dalyvavusius 2013-2019 metų dirbtuvėse, sudalyvauti mūsų vykdomame tyrime bei užpildyti žemiau pateiktą anketą.


VYKDOMAS TYRIMAS

Pirmasis etapas - išorinė projekto refleksija (anketas pildo miestelių atstovai), vidinė projekto refleksija (anketas pildo visi dirbtuvėse dalyvavę savanoriai ir kuratoriai). Anketoje pateikti duomenys bus apibendrinti ir naudojami anonimiškai.
Anketos pildomos: 2020 m. birželio 10 d. – birželio 24 d.

Antrasis etapas - miestelių lankymas ir susitikimai su vaikais kartu su projekto savanoriais, esant poreikiui miestelyje - operatyvus objekto atnaujinimas.

Tyrimo tikslas - paruošti projekto leidinį, sukurti skaitmeninę projektų duomenų bazę, paruošti rekomendacijas būsimų dirbtuvių organizavimui, atnaujinti ir patikslinti mūsų dirbtuvių metodologiją.


Pirmojo etapo metu norime suprasti kokie didžiausi iššūkiai iškilo dirbtuvių metu, kokie yra bendri pastebėjimai ir įžvalgos. Kviečiame visus 2013-2019 metais dalyvavusius dirbtuvėse savanorius ir kuratorius užpildyti anketą žemiau.

Užpildytų anketų lauksime iki 2020 m. birželio 24 dienos. Dėl tolimesnių tyrimo etapų su jumis susisieksime birželio pabaigoje.


Ačiū jums, pasiilgome visų!


Daugiau informacijos apie projektą rasite mūsų facebook paskyroje:
https://www.facebook.com/KeliaujanciosArchitekturosDirbtuves/

Kilus klausimams kreiptis į projekto vadovę Eveliną Vasiliauskaitę +370 683 27720 arba rašyti el. paštu labas@keliaujanciosdirbtuves.lt

Projektą organizuoja - VšĮ "Architektūros fondas".
Projekto strateginis partneris - Lietuvos kultūros taryba.
Email address *
PRIEŠ PILDYDAMI ANKETĄ, ĮRAŠYKITE ELEKTRONINĮ PAŠTĄ, KURIUO GAUSITE UŽPILDYTOS ANKETOS KOPIJĄ.
PIRMINIAI DUOMENYS
Tavo vardas ir pavardė *
Tavo telefono numeris *
Šiame laukelyje įrašyk savo telefono numerį, kuriuo galėtume su tavimi susisiekti tiesiogiai.
Tavo elektroninio pašto adresas *
Šiame laukelyje įrašyk savo elektroninio pašto adresą, kuriuo galėtume su tavimi susisiekti tiesiogiai.
Dirbtuvėse dalyvavai kaip: *
Pažymėk atsakymą, kuris apibūdina tavo poziciją dirbtuvėse.
Miestelio/-ių pavadinimas/-ai, kurį/-iuos aplankei dirbtuvių metu *
Šiame laukelyje įrašyk dirbtuvių metu aplankyto miestelio ar kelių miestelių pavadinimus.
Kelintais metais dalyvavai dirbtuvėse? *
Pažymėk vieną ar daugiau langelių, žyminčių metus, kada dalyvavai dirbtuvėse.
Required
BENDRIEJI KLAUSIMAI
Kaip sužinojai apie "Keliaujančių architektūros dirbtuvių" projektą? *
Pažymėk tiksliausiai situaciją apibūdinantį langelį arba įrašyk savo variantą.
Kas paskatino tapti "Keliaujančių architektūros dirbtuvių" savanoriu ir/ar kuratoriumi? *
Trumpai aprašyk, kodėl nusprendei skirti savo laiką šiam projektui.
Jeigu dalyvavai dirbtuvėse kelis kartus, kas paskatino dalyvauti dar kartą?
Trumpai parašyk, kodėl dalyvavai daugiau negu vienose dirbtuvėse.
Jeigu dalyvavai dirbtuvėse tik vieną kartą, kodėl nedalyvavai daugiau kartų?
Trumpai parašyk, kodėl nedalyvavai daugiau negu vienose dirbtuvėse (pvz.: negalėjau skirti daugiau laiko, buvo sunku suplanuoti laisvą laiką, buvau išvykęs/-usi ir kt.)
Savo žodžiais parašyk, kas yra "Keliaujančios architektūros dirbtuvės"? *
Trumpai parašyk, kaip supranti mūsų projekto esmę.
LAIKAS IKI DIRBTUVIŲ
Ar dalyvavai išankstiniame vizite į miestelį? *
Pažymėk tiksliausiai situaciją apibūdinantį langelį arba įrašyk savo variantą.
Trumpai pakomentuok prieš tai pateiktą atsakymą apie išankstinį vizitą į miestelį. *
Trumpai aprašyk, ką manai apie organizuotą išankstinį vizitą į miestelį prieš dirbtuves (pvz.: buvo naudingas, nes susipažinome su miesteliu, buvo nenaudingas, nes nieko nesužinojome ir pan.).
Ar dalyvavai mūsų organizuotuose mokymuose? *
Pažymėk tiksliausiai situaciją apibūdinantį langelį arba įrašyk savo variantą.
Trumpai pakomentuok prieš tai pateiktą atsakymą apie mokymus. *
Trumpai aprašyk, ką manai apie vestus mokymus: ko tavo nuomone trūko mokymuose, kas buvo vertinga ir kokių papildomų mokymų reikėtų prieš dirbtuves.
DIRBTUVĖS
Prie kokių objektų sukūrimo prisidėjai? *
Trumpai aprašyk ir apibūdink tai, kas buvo sukurta dirbtuvių, kuriose dalyvavai, metu.
Kaip vertini objekto, prie kurio sukūrimo prisidėjai, idėją, įgyvendinimo procesą ir rezultatą? *
Trumpai aprašyk, ką manai apie pastatyto objekto idėją, jo realizavimo procesą bei galutinį rezultatą.
Ar dirbtuvių metu naudojaisi papildoma dirbtuvių medžiaga: išminties knyga, pristatymu apie viešąją erdvę, projektų analogų knygute? *
Pažymėk vieną ar daugiau langelių, kurie tiksliausiai apibūdina situaciją arba įrašyk savo variantą.
Required
Trumpai pakomentuok prieš tai pateiktą atsakymą apie papildomą medžiagą. *
Trumpai parašyk, ką manai apie papildomą mūsų paruoštą informaciją bei priemones dirbtuvėms: kas buvo naudinga, o kas ne, kokios papildomos medžiagos trūko.
Trumpai aprašyk savo darbo komandoje patirtį. *
Trumpai aprašyk, kaip sekėsi dirbti komandoje, kokie iššūkiai kilo, ką supratai ar išmokai.
Trumpai aprašyk savo darbo su vaikais ir jaunimu patirtį. *
Trumpai aprašyk, kaip sekėsi dirbti su vaikais ir jaunimu, kokie iššūkiai kilo, ką supratai ar išmokai.
Kokias savo turimas žinias ir patirtį pavyko pritaikyti dirbtuvių metu? *
Trumpai aprašyk savo kompetencijas, kurios tau pravertė projekto metu.
Įvardink sunkiausią momentą/-us dirbtuvių metu. *
Trumpai aprašyk, kas tau buvo sunkiausia realizuojant objektą nuo idėjos iki rezultato (pvz.: intensyvus darbas objekto įgyvendinimo metu, neaiškumas darbo proceso metu ir pan.).
Įvardink asmeniškai tau vertingiausią patirtį, kurią įgijai projekto metu. *
Trumpai aprašyk, ką naudingo ir svarbaus sužinojai, ko išmokai ar ką įsimintino patyrei dirbtuvių metu.
LAIKAS PO DIRBTUVIŲ
Kaip manai, ar jūsų komandai pavyko įgyvendinti projekto/-ų tęstinumą? *
Šiame laukelyje trumpai pasidalink tuo, ką žinai apie projekto tęstinumą (pvz.: projektas toliau yra vystomas su vietos vaikais, savarankiškai ar, tavo turimomis žiniomis, miestelyje nieko nevyksta ir kt.)
Ar bendrauji su savo savanorių komanda po dirbtuvių? *
Trumpai aprašyk, ar toliau bendrauji su žmonėmis, su kuriais vykai į dirbtuves. Pakomentuok, kodėl pavyko/nepavyko išlaikyti ryšio su komanda po dirbtuvių.
Ar bendrauji su dirbtuvėse dalyvavusiais vaikais ir jaunimu po dirbtuvių? *
Trumpai aprašyk, ar toliau bendrauji su dirbtuvėse dalyvavusiais vaikais ir jaunimu. Pakomentuok, kodėl pavyko/nepavyko išlaikyti ryšio su vaikais po dirbtuvių.
Ar dalyvavai grįžtamajame vizite į miestelį? *
Pažymėk tiksliausiai situaciją apibūdinantį langelį arba įrašyk savo variantą.
Trumpai pakomentuok prieš tai pateiktą atsakymą apie grįžtamąjį vizitą į miestelį. *
Trumpai aprašyk, ką manai apie organizuotą grįžtamąjį vizitą į miestelį po dirbtuvių (pvz.: buvo vertinga, nes susitikome su vietos vaikais ir kartu pabaigėme objektą, buvo nelabai naudinga, nes niekas nesusirinko ir pan.).
PATARIMAI IR ĮŽVALGOS
Pasidalink savo įžvalgomis ir patarimais apie projektą su "Keliaujančių architektūros dirbtuvių" organizatoriais *
Trumpai parašyk, ką galėtume daryti geriau, į kuriuos projekto etapus rekomenduotum atkreipti dėmesį.
TOLIMESNI ETAPAI
Ar norėtum šią vasarą prisidėti prie tyrimo aplankant miestelį? *
Pažymėk laukelį tiksliausiai apibūdinantį tavo galimybes ir norus prisidėti prie vizitų arba įrašyk savo variantą. Miestelių lankymas numatomas liepos 14 d. - rugpjūčio 30 d.
NORĖDAMI UŽBAIGTI ANKETOS PILDYMĄ IR JĄ PATEIKTI, SPAUSKITE LAUKELĮ "SUBMIT"
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy