แบบสอบถาม หัวข้อ “รูปแบบการสื่อสาร ช่องทางการรับรู้ข่าวสารและการรณรงค์กิจกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร
แบบสอบถามดังกล่าวใช้วิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ภายในของเครือฯ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือฯ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy