הגשת מועמדות - תוכנית המצטיינים במגזר הציבורי 2020

לפני סיום מילוי טופס זה, אנא שלחו קורות חיים עדכניים + תמונה + ממוצע ציונים (צילום מסך של עמוד ממוצע הביניים במידע האישי) עדכני למייל: Ariel.Ainhoren@biu.ac.il
מועמד אשר לא יעביר קורות חיים, מועמדתו לא תאושר.
אפשר ורצוי להעביר גם המלצות.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question